Terapeutické centrum osobního vzdělávání a rozvoje

Terapeutické centrum osobního vzdělávání a rozvoje

Jsme tu pro všechny, kteří chtějí změnit svůj život. Zbavit se zátěže z minulosti, otevřít svoje srdce, objevit svůj tvůrčí  potenciál, být spokojení, upřímní sami k sobě a ostatním. Prožívat a spoluutvářet hodnotné vztahy, dosahovat výsledků, které je posunou správným směrem a otevřou dveře pro příjemnou přítomnost a budoucnost. Prostě se chtějí znovu nadechnout a žít!

Vybere si každý!
Nabízíme individuální i skupinové programy, které aktivně pracují s vědomím i podvědomím. Vše probíhá ve správném čase, správným způsobem a ten je právě teď! Dopřejte si jedinečný zážitek, zažijte nečekané…

Kdo jsme?

Kdo jsme?

Jsme tým nadšených lidí, jejichž posláním je pomáhat vám zažívat „zázraky”. Pokud vás zajímá, co představuje slovo „zázrak”, je to jednoduché: „zázrak” je změna vnitřního nastavení, ze strachu na spokojenost. To co přichází do vašeho života, je příležitost, abyste mohli dělat to, co se pro vás opravdu hodí… Když budete sami sebou, život začne plynout přirozeněji. Chcete dosáhnout spokojenosti na všech úrovních vašeho života? Vydejte se s námi na cestu…

Náš tým: citlivost, profesionalita, rozum

Ing. Milan Čapek – ekonomické a provozní záležitosti
Bc. Martina Francová
– psychoterapeutka
Lucie Francová
– asistentka psychoterapeuta

Co to je intro a retrospektivní hlubinná terapie?

Co to je intro a retrospektivní hlubinná terapie?

Aneb… V nás samých jsou uloženy hvězdy našeho štěstí…

Vše co se v nás a kolem nás po celou dobu života děje je proces, vše se pohybuje, mění… Život je neustálá nikdy nekončící změna. Svět nás neustále překvapuje, často překvapíme sami sebe. Zdaleka ne všechna překvapení jsou příjemná… Chcete-li nejen porozumět silám ovlivňujícím z vašeho nitra vaše životy, ale především najít způsob, jak mohou užitečně změnit váš svět… Vstupte a přestaňte spokojenost hledat, začněte ji žít! Staňte se aktivní složkou svého života. Podporujte a povzbuzujte v sobě procesy pozitivních změn, jedinečnou schopnost svého tvořivého podvědomí, aby negativní nastavení z vaší minulosti ztratila moc nad vaší současností.

 Hlubinná intro a retrospektivní terapie je specifická terapie, jejímž nástrojem jsou speciální techniky působící uvnitř nás (introspektivně) jako je práce ve změněném stavu vědomí (hypnóza), tak abychom si dosavadní zkušenosti uspořádali nově a užitečně a toto nové uspořádání propojili s naším vědomím, v jejichž vzájemné spolupráci získáme energii pro realizaci našich skutečných přání a potřeb v naši interakci s okolním světem (retrospektivně). Je to terapie zaměřená na celostní řešení.

Terapeut je průvodcem vašim vnitřním světem, tak aby se váš vnitřní svět stal zdravějším, harmonicky uspořádaným prostředím a otevírá možnosti realizace tohoto nového prostředí ve vašem každodenním životě. Cílem terapie je zdravé vědomí si sebe sama, vnitřní klid a spokojenost vedoucí k možnosti navazování dobrých mezilidských vztahů, pochopení svého počínání, radosti z práce či aktivity, kterou se zabýváte, vytváření a dosahování cílů, které vám zvyšují kvalitu života a jeho prožívání.

 Vše co se děje v nás i kolem nás a to již od prenatálního stavu analyzujeme a zpracováváme svým specificky jedinečným způsobem (to vše se děje zcela automaticky na naší nevědomé úrovni, v nevědomí jsou uloženy všechny informace (zážitky, pocity, vjemy, emoce). Možnost analýzy a zpracování je přímo závislá na stupni naší vyzrálosti ve chvíli dané události. Na mnohé z nich si ani nedokážeme vzpomenout a přesto tam jsou. Vše je ukryto v našem podvědomí, tyto informace jsou na základě individuální zkušenosti zpracovány a výsledky tohoto zpracování jsou projektovány do naší mysli na úrovni vědomé, na základě těchto závěrů jednáme a prožíváme. (Jistě jste zažili, že jste něco museli nutkavě udělat, ačkoliv rozum vám říkal, že to není právě nejlepší nápad, ale to nutkání bylo silnější než slabý hlásek faktů). Zde je nutné zdůraznit-individuálnost zpracování, ke kterému dochází na základě předchozích zkušeností i dědičných aspektů, proto závěr zpracování téhož podnětu může být u různých osob velmi odlišný. V důsledku těchto skutečností potom jednáme se svým okolím, prožíváme mezilidské interakce, řešíme (nebo neřešíme) potíže, vylepšujeme nebo nevylepšujeme své možnosti, zkrátka jednáme a prožíváme. Vzpomeňte si na jednu z mnoha situací, kdy jste si předsevzali, že až taková situace nastane příště, že se určitě zachováte jinak a přesto najednou s údivem sledujete, jak zase opakujete stejný vzorec chování (vzorec, který jste sami označili za nežádoucí).  Možná se vám to stalo nesčetněkrát – uvízli jste v bludném kruhu. Každý máme svoje bludné kruhy, mohou se týkat jakékoliv oblasti našeho života (práce, vztahů, nemožnosti využít svých maximálních schopností, vnitřní tenze (strachu nebo nespokojenosti. Vzhledem k tomu, že vše se neustále mění, dostává se nám nových, dalších podnětů, mohou se primární bludné kruhy začít patologicky řetězit a vytvářet ještě větší chaos (zmatek) a tím negativně ovlivňovat náš každodenní život i zdravotní stav, to co se dlouho děje na psychické rovině se může začít radikálně manifestovat na těle – vznikem fyzické nemoci, která je již nepřehlédnutelná a ukazuje na odiv celému světu to, co jsme se snažili udržet pod pokličkou. Psychické faktory jsou součástí každé nemoci – akutní, chronické nebo manifestující duševními, tělesnými nebo sociálními problémy.

Tedy trápí-li vás nemoc, duševní, tělesné nebo sociální problémy (zejména ve vztazích a komunikaci) nebo na sobě chcete něco vylepšit (dosahovat lepších výsledků, plně využívat svůj potenciál), necítíte-li se se svým životem spokojení, pro vás je tu tato jedinečná terapie. Někomu může lépe vyhovovat individuální sezení, jinému zase spíše jeho skupinová varianta, kde často bývá efekt podpořen silou skupiny.  Můžete za doprovodu terapeuta prozkoumat jednotlivé složky vašeho podvědomí, hledat impulzy, které v minulosti nebyly správným způsobem zpracovány a společně je novým, užitečným způsobem přepracovat tak, aby vymizely vaše bludné kruhy a otevřely se před vámi dveře ke svobodnému rozhodování ve vašich životních záležitostech. Pojďte si tedy klást otázky a nacházet odpovědi ve své skutečné podstatě, zkoumat svůj svět, otevírat dveře pro svoje zájmy a potřeby. Dovolte si ze svých zkušeností vycházet jinak (nově) a užívejte si příjemné (nové) výsledky. Nechte svůj život rozkvést a žijte konečně naplno. Staňte se spokojenými, aktivními a odpovědnými pro život, nechte prostor tvůrčí síle a proměňte svoje předpoklady, buďte sami sebou…

Cílem terapie je správně zpracovat informace z minulosti, odhalit a deaktivovat primární patologický bludný kruh, tím zrušit moc i všech sekundárně vzniklých bludných kruhů, objevit skryté zdroje možností a připravit živnou půdu pro jejich maximální využití k vašemu osobnímu rozvoji a úspěchu. Dosáhnout optimálního zdraví, kde zdraví rozumíme jako rovnováhu toho co se děje uvnitř nás a okolo nás (přičemž není podstatný jen aspekt samotné rovnováhy, ale také vzájemné harmonie uvnitř a vně).

Hypnoterapie

Hypnoterapie

Co je hypnoterapie a co můžeme očekávat?
Je to terapie probíhající v hypnóze. Může být metodou samostatnou nebo součástí jiného uceleného terapeutického konceptu… Například intro a retrospektivní terapie. Kdy je používán hypnotický změněný stav vědomí (stav disociace vědomí a podvědomí) jako bezpečný, jedinečný a účinný nástroj pro práci ve vaší introspektivě – tedy uvnitř vás samých tak, aby negativní nastavení z vaší minulosti ztratila moc nad vaší současností…

Co je hypnóza?
Je to přirozený stav mysli, stav disociace vědomí od podvědomí, stav zvýšené vnímavosti obracející se do hlubin naší duše. Tento stav přirozeně zažíváme i několikrát denně. Vždy, když se zahledíme, něco si uvnitř řešíme a ztratíme pojem o čase i okolí. Když čteme a najednou nevíme o čem. Trans zažíváme také v určité fázi usínání, je to taková ta chvilka před usnutím, takový ten předěl, kdy o sobě ještě víme a nevíme. Řidiči jistě dobře znají tzv. řízení na autopilota a to zejména ti, kteří často jezdí stejnou trasu), což je vlastně řízení ve změněném stavu vědomí, kdy vědomí řídí a podvědomí se věnuje něčemu docela jinému. Najednou si řidič uvědomí, že nechápe, jak je možné, že už je tady, když si vůbec nepamatuje předcházející úsek na své trasy. Okamžik tohoto uvědomění je přesně ten, kdy se naše vědomí zase spojilo s podvědomím a začali fungovat opět společně. Tato situace vypadá nebezpečně, ale není. Stav disociace je udržitelný jen, když je na silnici obvyklá situace, při nečekané změně jako je překážka nebo cokoliv jiného, co tam obvykle nebývá, nás to okamžitě vymrští do bdělého stavu a my zareagujeme.

Hypnóza je tedy bezpečným, jedinečným a hlavně účinným prostředkem (chcete-li nástrojem), jak navázat spojení se svým podvědomím. Osvobozuje podvědomí od nadvlády vědomí a otevírá možnosti, jak věci měnit přímo u zdroje, tedy uvnitř. Naše podvědomí skrývá mimo jiné naše touhy, předpoklady a skutečná přání, dá se tedy říci naši skutečnou podstatu. Je-li naše podvědomí zdravě strukturované, jsme sami sebou, cítíme svoje přání, touhy, využíváme naplno své zdroje, uvědomujeme si svoje možnosti, cítíme se spokojeně, přicházející události vnímáme jako výzvu a řešíme je z klidného nadhledu svého já. Ve spojení s vědomím dosahujeme naplnění všeho, co je uvnitř ve svém životě. Vzájemné propojení dobře strukturovaného podvědomí s vědomím přináší energii a schopnost k naší plné realizaci. A to opravdu na všech rovinách života. Přijměte pozvání na dobrodružnou cestu k tomuto vnitřnímu uspořádání, kterou vám nabízí hypnoterapie.

Obavy z hypnózy jsou zbytečné…
(odpovědi psychoterapeutky Bc. Martiny Francové na nejčastější otázky klientů)

Je možné v hypnóze někoho k něčemu přinutit?
Rozhodně ne, obavy z hypnózy jsou zbytečné. Hypnóza je čistá, nádherná a účinná metoda. Je to zážitek… Miluji, jak dokáže lidem rozzářit život. Jsem vděčná, že mohu vidět a být při tom, jak se ustrašený človíček, plný obav a strachů, promění v osobnost, která přesně ví, co chce, jak to udělat, ale hlavě to prostě udělá…

Filmaři přisoudili hypnóze magickou moc. Jistě tím mohou svému dílu dodat na přitažlivosti, ale s hypnózou to nemá mnoho společného. Naše podvědomí je uzavřený systém, do kterého můžeme zapisovat jen my sami, není tam možné vložit nic cizího. V hypnóze lze pracovat jen s tím, co tam prostě je. Na základě rezonance a shody, ke které průvodce klienta směřuje tak, aby si tvořivé podvědomí mohlo svůj obsah uspořádat nově, aby věci z minulosti, které ho obtěžovaly a limitovaly, ztratily na významu a získaly význam zcela nový, přinášející žádoucí změny. Prostě, aby si tam klient uklidil. V hypnóze se v každém čase a prostoru děje právě to, co se dít má, aby výsledné nové uspořádání bylo správné a užitečné…

Mohu se z hypnózy neprobudit nebo zůstat závislý/á  na hypnotizérovi?
Rozhodně ne. Hypnóza není spánek. Je to taková ta chvilka před usnutím, kdy o sobě víme a už nevíme. Pro účely hypnoterapie samozřejmě prodloužená, protože v běžném životě je tento stav příliš krátký.  Hypnoterapeut  ji terapeutickými prostředky udržuje a prohlubuje. Stejně jako vás terapeut do hypnózy uvede, udržuje a prohlubuje stav disociace vědomí a podvědomí, provádí vás vašim podvědomím a iniciuje žádoucí změny, po dokončení všeho potřebného, vás z hypnózy vyvede. Pokud by se však stalo něco a terapeut by nemohl v hypnóze pokračovat (například terapeutova náhlá zdravotní indispozice), přestal by hypnotický trans udržovat a prohlubovat (přestal by hypnózu řídit), přejde hypnotický trans ve spánek a vy se po chvilce probudíte. Každá neřízená hypnóza přejde do spánku, spánek je fáze, která přirozeně následuje po fázi hypnotického změněného stavu vědomí.

Lze zhypnotizovat každého?
V podstatě ano. Do hypnózy lze uvést asi 95% lidí. Potíže mohou nastat jen u lidí s těžkým mentálním postižením, protože je obtížné s nimi navázat kontakt. Avšak ani u nich to není nemožné, pokud se terapeutovi podaří najít specifický způsob vstupu do transu, který odpovídá jejich mentální úrovni. Sama jsem to během své praxe již zažila.

V průběhu terapeutických sezení, práci se skupinou i ve svém každodenním životě používám a prezentuji svou současnou úroveň chápání vědomých a nevědomých procesů, která se dlouhá léta formovala a formuje na základě objevů na poli psychologie a mých zkušeností.

Jak mi pomůže hypnoterapie?
Výsledky hypnoterapie jsou efektivní, hodí se k úspěšnému řešení téměř všech „problémůse kterými se lidé setkávají. Chcete-li žít jinak, spokojeněji, umožní vám hypnoterapie přepracovat vstupní údaje pro vaše rozhodování přímo u zdroje – tedy v podvědomí – novým dospělým a především užitečným způsobem. Což přináší svobodu rozhodování v souladu s naším já. Je to prosté: Chcete-li žít jinak, začněte se rozhodovat jinak. Díky chybnému (často dětskému) zpracování údajů v našem podvědomí máme tendenci utvářet stále stejná rozhodnutí.  Na základě toho, jak to máme v podvědomí uspořádané, vědomí hodnotí to, co k nám přichází z okolí, zváží pro a proti a rozhoduje. Budeme-li do kalkulačky zadávat stále stejná čísla a mezi ně stále stejné operace asi nás úplně nepřekvapí stejný výsledek…

Dnešek utvářejí rozhodnutí, která jsme udělali včera, i ta, která jsme učinili před třemi dny, třemi měsíci či třemi roky. Nikdo si asi dobrovolně nevybere, že chce skončit po uši v dluzích. Nepřibere dvacet nevítaných kilo jen proto, že se jednou špatně rozhodl. Ani náš partnerský vztah se nerozpadne vinou jediného chybného rozhodnutí. Je to výsledek mnoha rozhodnutí, která se den za dnem sčítají a v konečném důsledku nás dovedou tam, kde jsme…Až příliš často zapomínáme na příčinnou souvislost mezi činem a jeho následkem. Když zjistíme, že se náš život zdaleka nepodobá tomu, jak žít chceme, předstíráme, že je to vina někoho jiného, ukazujeme prstem na druhé. Náš život za nás přece neřídí náhoda ani smůla ani pochybení jiné osoby, nemusíme být oběti svých rodičů ani partnera. Odpovědnost za kvalitu vlastního života padá na naši hlavu. Máme moc svůj život kdykoliv změnit, je to jen na nás … Lepší čas než teď není. Můžete vystoupit ze své komfortní zóny, následovat a vytvářet své sny…. Žít! Můžete být sami sebou. Rozhodovat se pro to, co je v souladu s vaší touhou, dávat prostor své jedinečné vnitřní síle. Dejte sbohem době, kdy jste jen přežívali a málokdy si uvědomovali, že vaše činy byly v rozporu s tím, o čem sníte, po čem toužíte, prostě v rozporu s vámi. Teprve s rozvinutím správné interakce vašeho podvědomí a vědomí, používáním vnitřních nástrojů vhodných ke změně směrování vašeho života, můžete dosáhnout vytouženého.

Jak se budu během hypnózy a po hypnóze cítit?
Hypnóza je jedinečný a povznášející zážitek. Prostě si to vychutnejte… Dejte prostor zvláštním pocitům, obrazům, zvukům, které by mohly být v bdělém stavu i nepříjemné, ale v hypnóze jsou prožívány jako úžasné…

Když klienti popisují zážitky z hypnózy, neskrývají nadšení. Jsou fascinováni tělesnými pocity, stejně jako obrazy někdy barevnými a prozářenými jindy černobílými. Mohou se rychle střídat, prostě víte, že je vidíte, ale nevíte úplně co na nich je. Zvuky popisují méně často, není to proto, že by nebyly, jen je těžké rozlišit, které jsou vlastní a které jsou z okolí. Přemýšlela jsem, jak nejlépe přiblížit zážitky z hypnózy a vybavilo se mi vyprávění klientky, která byla doslova fascinována pocitem, že má jednu ruku dlouhou jako Saxana (z filmu Dívka na koštěti) a její vědomí se po celý trans zabývalo absurditou toho pocitu, protože samozřejmě věděla, že ruku má určitě dlouhou úplně normálně, prostě úžasný zážitek… Což je věta, kterou od klientů (v mnoha různých podobách) slýchám nejčastěji.

Bezprostředně po odeznění hypnotického transu se 85% lidí cítí absolutně relaxovaně, užívají si příval obrovské energie a jsou v mírné euforii. Méně často se může objevit únava s dobrým pocitem z  vykonané práce (což opravdu udělali). Účinek toho, co se v podvědomí změnilo, se dostaví obvykle druhý den, je prima si v tom trošku potlapkat a nechat změny usadit… Nechte se překvapit…

Mám raději zvolit individuální terapii, skupinové sezení nebo si dopřát zážitkový víkend?
Rozhodovala bych se podle toho, jak to cítím. Každá má své jedinečné výhody…

Individuální terapie:
          terapeut se věnuje jen mně
          potřebuji ke změně více času (sezení jsou v určitém časovém odstupu)

Skupinová terapie:
          rychlost změn (rychlá, radikální, probíhá s radostným vzrušením)
          skupina působí jako katalyzátor reakce
          zpětná vazba skupiny
          vzájemná inspirace ke změnám mezi jednotlivými členy skupiny
          zábavnější forma (více radostného vzrušení při práci)
          inspirativní prostředí skupiny (lidé naladění na stejnou notu)

Terapeutické zážitkové víkendy:
          všechny výhody skupinové terapie
          odstup od svého běžného prostředí, čas jen pro sebe se všemi jeho fázemi
          intenzita (16 hodin intenzivní terapie)
          dva dny, které vám změní život

Ať zvolíte jakoukoliv možnost, změní se váš život, budete vyrovnaní, spokojení s dostatkem energie pro realizaci svých snů. Dosáhnete úžasných výsledků a překvapí vás jejich udržitelnost … Stanou se vaší součástí… Váš život se rozzáří!

Teprve, když proniknete, do hlubších rovin svého já, užijete si stav naprosté upřímnosti vůči sobě i druhým, otevřete své srdce, převezmete odpovědnost za svůj život, objevíte své tvůrčí dary a získáte odvahu je používat, stane se zázrak…

Wellness víkendy pro duši

Wellness víkendy pro duši

Dva dny, které vám změní život.

Terapeutická setkání pro skupiny maximálně devíti lidí, kteří touží po spokojenosti. Dopřejte si šestnáct hodin ucelené, všestranné terapie.

Provázet vás bude psychoterapeutka Bc. Francová Martina. Používanými terapeutickými prostředky jsou intro a retrospektivní terapie, hypnoterapie, systemika a koučování zaměřené na řešení.

Těšíme se na Vás!

Kde:
CENTRUM TERAPIE, VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE
Čepirožská 141, Most, 43401
(přibližné dojezdy: 45 minut z kraje Prahy, 50 minut z Karlových Varů, z Ústí nad Labem 35 minut, 70 minut z Plzně)

Ubytování:
HOTEL ŠPEJCHAR
U Špejcharu 95, Most, 43401

Program

Sobota:
9:00 – 10:00 úvodní a organizační informace
10:00-13:00 dopolední terapeutický blok
13:00-14:30 přestávka na oběd
14:00-18:00 odpolední terapeutický blok
18:00-19:00 přestávka na večeři
19:00-21:30 večerní terapeutický blok, zpětná vazba

Neděle:
8:00 – 13:00 dopolední terapeutický blok
13:00-14:00 přestávka na oběd
14:00-16:00 odpolední terapeutický blok
16:00-16:30 závěr, zpětná vazba

Ceník

Plná cena zahrnuje (K+U+S):
– kurzovné (16 hod. intenzivní terapie)
– 1x ubytování (dvoulůžkové pokoje, výjimečně trojlůžkový)
– parkování v areálu
– 1x snídaně
– 2 x oběd – formou servírovaného menu (polévka, hlavní jídlo (výběr ze tří možností), dezert)
– 1 x večeře – formou servírovaného menu (předkrm, hlavní jídlo, dezert)
– coffee break – oba dny po dobu kurzu (káva, čaj, minerální voda perlivá i neperlivá, sladké a slané pečivo)

Cena bez stravování zahrnuje (K+U):|
– kurzovné
(16 hod. intenzivní terapie)
– 1x ubytování (dvoulůžkové pokoje, výjimečně trojlůžkový)
– parkování v areálu
– coffee break – oba dny po dobu kurzu (káva, čaj, minerální voda perlivá i neperlivá, sladké a slané pečivo)

Cena bez ubytování a stravování (K):
– kurzovné (16 hod. intenzivní terapie)
– parkování v areálu
– coffee break – oba dny po dobu kurzu (káva, čaj, minerální voda perlivá i  neperlivá, sladké a slané pečivo)

Já ve svém středu

Já ve svém středu

(Aneb cesta do hlubin duše…)

Dva dny, které vám změní život…

„Vážit si sebe sama, být sám (sama) sebou není o sobeckosti, naopak, je to ta největší úcta k druhým, kterou jim můžeme dát…

Otázky k tématu:
Kdo Jsem? Kam směřuji? Jak chci žít? Jaká jsou moje přání a touhy? Jaké je moje poslání? Jak ho naplnit? Jak otevřít svojí mysl? Jak otevřít svoje srdce pro spokojené vztahy?

Více k tématu:
Dovoluji si vás srdečně pozvat na jedinečný víkendový zážitek ve společnosti lidí, kteří naleznou své odpovědi. Pojďte je i vy hledat s radostí, vzrušením, otevřeným srdcem a myslí. Změňte za pouhé dva dny svůj život… Najděte cestu do hlubších rovin svého já. Staňte se upřímnými k sobě i ostatním, převezměte odpovědnost za svou spokojenost, otevřete svoje srdce…

Já ve vztazích

Já ve vztazích

Dva dny, které vám změní život…

Otázky k tématu:

Kdo jsem? Jak spoluutvářet spokojené, láskyplné vztahy? (partnerské, přátelské, pracovní). Jak naplňovat láskyplné vztahy? Jak spoluutvářet a udržovat bezpečné prostředí pro vznik a růst spokojených vztahů? Jak otevřít své srdce? Jak pozitivně proměnit osobní, pracovní a milostné vztahy? Jak ve vztazích otevřeně komunikovat?

Více k tématu:
Vztahy mohou být zdrojem hluboké radosti stejně jako bolesti, útěchy stejně jako konfliktů, spokojenosti stejně jako utrpení… Nejvíce ze všeho si často stěžujeme na druhé, což vychází z našich negativních a nezdravých nastavení uložených v našem podvědomí. Tyto skutečnosti potom pokládají základy našich vztahů. Nejen v rodině, s partnerem, přáteli, ale lidmi vůbec…

Intro a retrospektivní terapie přichází s revolučními vhledy a nástroji, které působí přímo u zdroje a vylepšuje naši schopnost vztahy utvářet a udržovat (pečovat o ně).  Každý z nás je součástí systému vztahů, spoluutváří je, pečuje o ně, prožívá je. Ať už si přejete dosáhnout hlubšího porozumění s partnerem, přesvědčit spolupracovníky nebo vedení, že právě váš návrh je nejlepší, vychovávat své děti, nebo vysvětlit prodavači, co potřebujete, je nutné začít od sebe… Stav naší spokojenosti zahrnuje síť zdravých, plnohodnotných vztahů, utvářených zejména na základech důvěry. V harmonickém spojení s ostatními můžeme plnohodnotněji prožívat svůj život a svým působením přispívat k pozitivním změnám v síti širokých vazeb. Měníme-li se my, mění se svět kolem nás, mění se naše vzájemná mezilidská interakce.  Vše je možné jen ve směru od nás, z našeho vyladěného středu…

Konstruktivní komunikace

Konstruktivní komunikace

(partnerská, rodinná, profesní a každodenní komunikace)

Dva dny, které vám změní život…

Otázky k tématu:
Proč lidé komunikují? Jak komunikovat? Jak nespoluutvářet komunikační chaos? Jak utvářet prostředí pro bezpečnou komunikaci? Je důležité jen co, nebo také jak to říkáme? Jak svobodně vyjadřovat myšlenky? Jak se vyjadřovat, abychom byli pochopeni? Jak naslouchat a komunikovat s porozuměním? Jak vstupovat do hovoru bez předpojatosti a otevřeně? Jak nejen slyšet, ale naslouchat? Jak klást otázky, abychom pochopili? Co prozrazuje neverbální komunikace?

Více k tématu:
Komunikace je jedním z prostředků pro sdílení. Sdílení je proces, který se děje, ať už si ho uvědomujeme nebo ne. Díky sdílení měníme svět okolo nás, my jsme ti, na kterých záleží, jestli našimi verbálními i neverbálními sděleními posouváme sebe a ostatní vpřed nebo vzad. Slova provázejí celý náš život. Nasloucháme, vyjadřujeme myšlenky, přikládáme slovům význam… Ze slov utváříme věty, vytváříme příběhy… Co a jak vyjadřujeme, nám život zjednodušuje, nebo komplikuje. Jak často nejste pochopeni? Jak často je nesnadné porozumět světu druhých?

Pojďme se společně obrátit do minulosti k základům našich způsobů komunikace. Ne jako zajatci minulosti ani její oběti, ale aby mohly některé skutečnosti vyplout na povrch a změnit se, objevit se v kontextu cesty vpřed, nikoliv při ohlížení nazpátek.

Nový způsob vyjadřování se, vztahování se k sobě a druhým, svobodné vyjadřování myšlenek a úmyslů vám přinese možnost budovat kvalitní, spokojené a inspirativní mezilidské vztahy, prožívat kvalitní vazby.

Já matka, já otec…

Já matka, já otec...

Dva dny, které vám a vašim dětem změní život…

„Jediné, co dětem můžeme dát, je láska bez podmínek…”
„Nemiluji svou dceru (svého syna) kvůli tomu, že je hodná (ý). Miluji ji (ho), protože je.”

Otázky k tématu:
Jak děti milovat bez podmínek? Jak mluvit, aby nám děti naslouchaly? Jak se chovat, aby nám děti důvěřovaly? Jak se vyrovnat se svými negativními pocity? (frustrace, zklamání, vztek) Jak pomáhat dětem vyjadřovat emoce a nikomu neublížit? Jak pomáhat dětem vypořádat se s negativními pocity? (frustrace, zklamání, vztek) Jak zůstat laskavý, láskyplný, vstřícný a přitom nastavovat hranice? Jak vést děti ke schopnosti rozhodovat se? Jak řešit konflikty v rodině? Jak používat jiné možnosti než používat „ne”? Jak děti podporovat? Jak vychovávat děti s úctou? Jak neopakovat chyby svých rodičů?

Více k tématu:
Vztah mezi rodičem a dítětem je hluboce osobní. Každý je jedinečný. Vy i vaše dítě. Představa, že bych měla někomu radit, je směšná…
Ráda bych vám však byla průvodcem na cestě k vyladění svého já a naladění se na vaše děťátko tak, aby bylo možné se otevřít směrem k jedinečnosti vás obou, mluvit a jednat srdcem, aby děti naslouchaly a naslouchat, aby děti věřily. Nemusíme opakovat chyby svých rodičů…

Partnerské konstelace

Partnerské konstelace

(pro jednotlivce i partnerské páry)

Dva dny, které vám změní život…

Otázky k tématu:
Proč se zamilujeme právě do toho, kdo o nás vůbec nestojí? Proč jeden miluje víc než druhý? Proč nemůžeme zůstat zamilovaní navždy? Proč se ve vztahu můžeme cítit osamělí? Proč máme tendenci stále spoluutvářet neuspokojivé vztahy? Jak může být všechno jinak? Jak utvořit a udržet spokojený vztah? Jak vybudovat vztah ve vzájemné úctě? Jak pracovat na utváření bezpečného prostoru pro vyjadřování myšlenek a přání partnerů? Jak komunikovat bez obav a svobodně? Jak se po všechna léta vzájemně inspirovat? Jak prožívat vztah ve vzájemné úctě?

Více k tématu:
Zažít spokojený vztah s partnerem, který je pro nás životní oporou vyvěrající z opory naší, je to co nás naplňuje a zároveň přesahuje… Proč mají to štěstí jen někteří z nás? Proč někdy ztrácíme to, co jsme léta budovali? Nebo nenacházíme to, po čem toužíme? Jaký je vliv rodičovské lásky na vztah, který žijeme nebo hledáme teď? Jak nás ovlivňuje její nedostatek v raném věku? Jak to ovlivnilo náš vývoj „myslící” mozkové kůry a „cítícího” limbického systému? Jak nás ovlivnil vzájemný vztah našich rodičů? Hleděli vám vaši rodiče do očí s vřelostí a láskou? Žili vaši rodiče ve vzájemné úctě a lásce? To všechno má vliv na vaše zpracování emocí a pocitů dnes…

Láska nejsou jen slova, ale citový, citlivý projev, hledět na partnera s láskou, aby pochopil, co mu tím sdělujeme, chránit partnera, vzájemně spolupracovat, naplňovat vaše společné dny úctou, láskou, prožívat intimitu… Pokud to nebudete dělat, žádná slova nepomohou… Láska není nějaká subjektivní představa, ale skutečný jev vyvěrající z procesu. Rozhoduje o tom, jak myslíme, cítíme, vnímáme, prožíváme a jednáme… Nedostatek lásky zejména v raném věku snižuje naši životaschopnost, snižuje naše šance vytvořit harmonický partnerský vztah, může být příčinou nemocí, brání naší spokojenosti. Sekundární obranné strategie, jako jsou kouření, pití alkoholu, přejídání, odmítání jídla nebo užívání drog, jsou jen projevy, kterými potlačujeme naši deprivaci způsobenou nedostatkem lásky. Lze tvrdit, že láska v raném věku, láskyplná péče ze strany rodičů rozhoduje o naší schopnosti lásku dávat i přijímat.

Připravte se na plavbu neprobádanými vodami, na dobrodružnou cestu do svého podvědomí, kde můžete dát volný průchod všemu, co vás obtěžuje dnes a přepracovat jeho obsah novým způsobem. Tím naplníte svůj život spokojeností, otevřeností k utváření partnerského vztahu, láskou…

Wellness semináře pro duši

Wellness semináře pro duši:

Chcete zažít změněný stav vědomí? Dozvědět se, jaké jedinečné možnosti vám může hypnóza přinést? Něco si na sobě zlepšit? Zažít opojný příval energie? Zažít restart? Cítit se skvěle? Dopřát si něco opravdu jedinečného a nezapomenutelného? Udělat pro sebe to nejlepší? Užít si individuální péči?

Individuální wellness seminář pro duši

Provází: Bc. Martina Francová
Objednávky pouze na tel.: 770 690 850
nebo přes formulář níže

individuální sezení
(180 minut)
2.000,- Kč

Skupinový wellness seminář pro duši

Provází: Bc. Martina Francová
Objednávky pouze na tel.: 770 690 850
nebo přes formulář níže
 
skupinový zážitkový, sebezkušenostní seminář
(jednodenní seminář)
2.000,- Kč

Individuální terapeutická sezení

Individuální terapeutická sezení

Co můžete očekávat?
 

Individuální terapeutickou práci na vašich tématech. Odstranění toho, co vás v životě
obtěžuje a omezuje. Vyřešení vašich patologických vzorců chování a to přímo u zdroje, tedy
ve vašem podvědomí, utvoření a ukotvení nových žádoucích vzorců, tak aby se váš život
mohl vyvíjet podle vašich představ, biochemické vyladění vašeho organismu … Prostě
skutečnou změnu, která bude vaší trvalou součástí… Práci na všech úrovních vaší osobnosti.
Život v klidu, pohodě, spokojenosti, zdraví a lásce.

Introaretrospektivní terapie

Úvodní sezení:
Odebrání případu
+ terapie
120 – 180 minut

Následná sezení:
(terapie)
60 minut

2000 Kč
1000 Kč

Hypnoterapie

Úvodní sezení:
Odebrání případu
+ terapie
120 – 180 minut

Následná sezení:
(terapie)
60 minut

2000 Kč
1000 Kč

Individuální terapeutická sezení objednávejte, prosím, na tel. čísle: 770 690 850

Nebude-li možné, abychom vám z důvodu pracovního vytížení váš telefonát přijali, omlouváme se a prosíme o trpělivost, zavoláme vám zpět, jakmile to bude možné.

Děkujeme za laskavé pochopení.

Dárkové poukázky

Dárkové poukázky

Darujte svým blízkým něco jedinečného, úžasný zážitek, spokojenost, zdraví, štěstí a lásku, nejlepší dárek jaký kdy dostali…
Psychická vyrovnanost, naladění na své skutečné já a možnost žít v souladu s ním, plnit si svá přání, otevřít se znamená skutečně žit! Přináší do života lehkost a vše krásné, co nám život může nabídnout. Je základem zdraví štěstí a lásky, biochemicky vyladí naše vnitřní prostředí. Stačí jen málo a zároveň tak hodně, stačí se zbavit všeho, co jsme za svůj život na sebe nabalili a přináší nám potíže dnes…

Zažijte, že to je možné! Na všechny naše služby lze zakoupit dárkový poukaz, stačí si jen vybrat…

Objednávejte na tel. čísle 770 690 850 nebo vyplněním následujícího formuláře. Platnost poukazů je neomezená a přenosná na kohokoliv, kdo poukaz předloží. Poukazy lze zaplatit převodem nebo na dobírku. Obdržet je můžete v elektronické nebo
tištěné podobě.

Fotogalerie

Galerie

Kontakty

Kontakty

Centrum psychoterapie
Můžeme-li vám s čímkoliv pomoci,
neváhejte a volejte: 770 690 850

Terapeutické centrum osobního vzdělávání a rozvoje

citlivost, profesionalita, rozum

IČO: 71930558

Ing. Milan Čapek
Čepirožská 141, Most

centrumpsychoterapie@centrum.cz

Bc. Martina Francová

Bc. Martina Francová

Vystudovala PVSPS (absolutorium 2000)
Soukromá praxe (od roku 2002)
Sebezkušenostní výcvik v systemické terapii (Hermés Group, Praha)
Výcvik psychosomatika (Ing. Vojtěch Lust, Praha)
Výcvik konverzačná hypnóza (Albisa, Kežmarok, SK)
Výcvik hypnoterapie (PhDr. Jiří Zíka)

Obory mého zájmu:
Hypnóza a výzkum transových jevů
Výzkum specifické práce se skupinou a jejího potenciálu
Autorka konceptu intro a retrospektivní terapie
Vztahy (partnerské, osobní a pracovní)
Komunikace (partnerská, rodičovská, osobní, pracovní)
Systemická terapie
Hypnoterapie
Intro a retrospektivní terapie
Koučování, supervize, vzdělávání
Partnerská terapie, včetně mediace
Rodičovská terapie (vzájemná interakce rodič-dítě, dítě-rodič), včetně mediace
Rodinná terapie, včetně mediace
Závislosti a možnosti jejich řešení
Psychosomatika
Terapie zdraví
Terapie směřující ke zlepšení výkonu (sportovci, vedoucí pracovníci, podnikatelé…)
Sebezkušenostní, zážitkové terapeutické víkendy (mají v sobě obrovský potenciál pro realizaci a udržení žádoucích změn)

Terapie učení a jeho využitelnosti (studenti, každý, kdo se potřebuje rychle a kvalitně něco naučit, dobře a rychle si naučené vybavovat a využít to v praxi)
Propagace celostního přístupu v medicíně

Reference


Děkuji z celého srdce  

Martinko, Děkuji z celého srdce, pomohla jste mi moc, změnil se mi život! Vás potřebuje každý, škoda, že to všichni nevědí...

28. 11. 2019  
Doporučuji  

Dobrý den Martinko, nevím zda si na mě vzpomenete, vím, že je nás klientů hodně. Narazila jsem náhodou na vaše stránky, tedy na náhody nevěřím!

...více
23. 11. 2019  
Doporučuji  
Veronika Andrášová    23. 11. 2019  

Dobrý den Martinko, nevím zda si na mě vzpomenete, vím, že je nás klientů hodně. Narazila jsem náhodou na vaše stránky, tedy na náhody nevěřím! Je to léta, co jsme se neviděly, už si ani nevzpomínám, jaká jsem byla hromádka neštěstí, díky Vám jsem sebevědomá žena, která je ví co chce a žiju si spokojeně.Děkuji Vám. Moji známí, které jsem k Vám doporučila, na Vás nedají dopustit! Přeji Vám mnoho úspěchů, na Vás je vidět, že svou práci děláte ráda. Jsem vděčná, že jste! Veronika

Wellness víkend pro duši můžu všem vřele doporučit!  

Wellness víkend pro duši můžu všem vřele doporučit. Je to naprostá relaxace a odpočinek pro duševní pohodu. Nemusela jsem jet daleko, nemusela jsem přemýšlet co

...více
22. 11. 2019  
Wellness víkend pro duši můžu všem vřele doporučit!  
Jana Preissová    22. 11. 2019  

Wellness víkend pro duši můžu všem vřele doporučit. Je to naprostá relaxace a odpočinek pro duševní pohodu. Nemusela jsem jet daleko, nemusela jsem přemýšlet co si všechno sbalím, abych měla co na sebe a kde všude budu běhat a kolik potřebuji ručníků a kosmetiky. Čekalo na mě pohodlné lehátko a velmi intenzivní relaxační zážitek v podobě několika hypnóz, kdy jsem naprosto vypnula svůj mozek a umožnila mu odpočinout, pročistit a znovu získat energii. Cítím se velmi odpočinutá, plná energie. Zároveň chci touto cestou poděkovat Martině, Milanovi a Lucce, za péči kterou nám hostům věnovali. Občerstvení v podobě švédského stolu, kde na nás čekaly domácí zákusky a chlebíčky, ovoce a další jídla, která jsme ani nemohly, my ženy, pro jejich velké množství sníst. Vřele doporučuji všem, kteří chtějí a potřebuji odpočinek a cítí, že těch stresů je už opravdu hodně a že, by bylo fajn se zabývat sám sebou a být klidnější a spokojenější.
Martino, Milane a Lucko, ještě jednou děkuji ze vše co jsem díky Vám znovu objevila. A hlavně za klidný a spokojený spánek.

Doporučuji wellness víkend pro duši, je to jízda... Změní se Vám život!  

Doporucuji.....je to jizda....zmeni se Vam zivot! Ivana

22. 11. 2019  
Doporučuji  

Přála bych to zažít každému! Lehkost a radost s jakou se dá žít! Jsem nadšená! Paní Martince velmi děkuji, svou práci dělá skvěle a srdcem!

...více
21. 11. 2019  
Doporučuji  
Markéta    21. 11. 2019  

Přála bych to zažít každému! Lehkost a radost s jakou se dá žít! Jsem nadšená! Paní Martince velmi děkuji, svou práci dělá skvěle a srdcem! Díky moc... Markéta Válková

Ze srdce doporučuji  

U paní Francové jsem byl již před mnoha lety. Trpěl jsem na hluboké deprese, nic mě nebavilo. Paní Francová mi doslova zachránila život! Bylo to

...více
19. 11. 2019  
Ze srdce doporučuji  
Petr    19. 11. 2019  

U paní Francové jsem byl již před mnoha lety. Trpěl jsem na hluboké deprese, nic mě nebavilo. Paní Francová mi doslova zachránila život! Bylo to jako mávnutí kouzelného proutku. Dnes mám spokojený život, našel jsem si partnerku, změnil práci. Každý den na pani Francovou s láskou myslím...Nestačí mi slova, abych vyjádřil své díky. Děkuji Vám z celého srdce. Jste skutečná odbornice na lidskou psychiku a moc milá. Petr

Doporučuji  

Dostala jsem doporučení k pí. Francové od svého známého, zaujalo mě jeho vyprávění o hypnóze, jakou to pro něj znamenalo změnu k lepšímu, hodnotnějšímu životu.

...více
19. 11. 2019  
Doporučuji  
Jana    19. 11. 2019  

Dostala jsem doporučení k pí. Francové od svého známého, zaujalo mě jeho vyprávění o hypnóze, jakou to pro něj znamenalo změnu k lepšímu, hodnotnějšímu životu. Já a moje rodina, jsme prožila mnohá úskalí, která dokážou zavinit nespavost, starosti, obavy a další nenormální jevy, kterou jsou spíše asi dnes více normální, díky stresové době. Konzultace pí. Martiny jsem využila pro svoji dceru, protože měla hodně starostí se mnou. Opravdu jsem nečekala takovou změnu, spadly z ní obavy, začala se více smát, dokázala být více asertivní, velmi vtipným způsobem a začaly jí zářit oči. Následně pí. Martina zjistila (což ani lékařka nezjistila) že má dcera otočené obratle, jako následek po úraze a jako jediná ji s tím pomohla, že mohla opět cvičit. A pak jsem zkusila hypnózu i já. Spím, spadl mi těžký kámen ze srdce, začínám se opět normálně smát a užívat si krásy dne a nevnímat současný trend spěchu, agresivity a další nešvary nynější doby. Paní Martino hodně děkuji za mou rodinu, která se o mě přestala bát a jsem s velkou úctou a poděkováním za Vaše umění. Jana Preissová

Děkuji za nádherný víkend! Vřele doporučuji!  

Děkuji za nádherný víkend. Skutečný balzám pro duši! Cítím se úžasně, předčilo to má očekávání, už jsem ani nedoufala, že to je možné. Martinka je

...více
19. 11. 2019  
Děkuji za nádherný víkend! Vřele doporučuji!  
Jana    19. 11. 2019  

Děkuji za nádherný víkend. Skutečný balzám pro duši! Cítím se úžasně, předčilo to má očekávání, už jsem ani nedoufala, že to je možné. Martinka je úžasná! Milan a Lucinka se o nás vzorně starali, bylo to takové domácí, nejlepší, co jsem zažila. Děkuji z celého srdce! Vaše Jana

Doporučuji  
Author Picture

Každý si svým životem neseme svá trápení a svůj životní příběh, ale bohužel ne vždy člověk dokáže všechny životní úskalí a trápení řešit sám. Já

...více
18. 11. 2019  
Doporučuji  
Jirka    18. 11. 2019  
Author Picture

Každý si svým životem neseme svá trápení a svůj životní příběh, ale bohužel ne vždy člověk dokáže všechny životní úskalí a trápení řešit sám. Já jsem se dostal ke své nejtěžší (prozatim) životní zkoušce a bohužel jsem nedokázal najít řešení a klid pro svou hlavu plnou myšlenek a otázek, ale také pro své unavené tělo. A s klidným svědomím mohu říct že díky hypnóze jsem ke všemu našel správný postoj a vse jde mnohem lépe. Mám klidný kvalitní spánek, a naprosto čistou hlavu. Já sám za sebe bych přál každému člověku zažít ten pocit toho osvobození. Otevřeli mi to velkou spoustu pro mě doposud uzavřených dveří. Patří vám moje VELKE DÍKY.

Doporučuji  
Author Picture

Vřele doporučuji hypnózu. Martina vždy trpělivě vyslechne s pořádnou dávkou empatie. Je to člověk na pravém místě. Na hypnózu je machr.Není čeho se bát.Ví co

...více
18. 11. 2019  
Doporučuji  
Majka    18. 11. 2019  
Author Picture

Vřele doporučuji hypnózu. Martina vždy trpělivě vyslechne s pořádnou dávkou empatie. Je to člověk na pravém místě. Na hypnózu je machr.Není čeho se bát.Ví co dělá a dělá to dobře.

Doporučuji  
Author Picture

Do Fyzio-medu k paní Francové jsem přišla s tím, že bych potřebovala trochu "vyladit". Necítila jsem se dobře, trpěla jsem úzkostmi, které mě omezovaly a

...více
18. 11. 2019  
Doporučuji  
Vlaďka    18. 11. 2019  
Author Picture

Do Fyzio-medu k paní Francové jsem přišla s tím, že bych potřebovala trochu "vyladit". Necítila jsem se dobře, trpěla jsem úzkostmi, které mě omezovaly a které mi byly nepříjemné. Nevěděla jsem co od psychoterapie čekat, ale chtěla jsem svůj problém řešit. Už samotné povídání s paní Francovou je velmi příjemné, ale po prožití hypnózy, se teprve stalo něco, co předčilo mé očekávání. Jako mávnutím kouzelného proutku došlo k obrovské úlevě. Jako bych se zbavila nějakých pomyslných lan, které mě svazovaly. Úzkosti zmizely okamžitě. A tím se vyřešilo všechno ostatní, přehnaná melancholie a lítost, podrážděnost, obavy a strach. Neuvěřitelné. Přála bych to zažít každému. Nedokážu slovy vyjádřit své nadšení z téhle změny.

Doporučuji  
Author Picture

K paní Francove jsem původně přišla kvůli rehabilitaci...postupem času jsem zjistila, že se věnuje i psychoterapii a protože jsem si procházela pro mne ne příliš

...více
18. 11. 2019  
Doporučuji  
Lenka    18. 11. 2019  
Author Picture

K paní Francove jsem původně přišla kvůli rehabilitaci...postupem času jsem zjistila, že se věnuje i psychoterapii a protože jsem si procházela pro mne ne příliš veselým obdobím, tak jsem si říkala, že mi ji seslali přímo z nebe. Najednou jsem potřebovala s někým řešit mé starosti a strasti a ona byla ta, která me nejen se zájmem vyslechla, ale opravdu mi moc pomohla. Byla jsem plná očekávání a i kdyz jsem byla zpočátku na vazkach z hypnozy, tak po absolvování jsem nevychazela z úžasu. Najednou pro me opět všechno bylo veselejší, už jsem nebyla ta smutná a nešťastná s pocitem, ze se toho nikdy nezbavím, ale úplně me vrátila zpět do mé nálady, kdy jsem se začala radovat z maličkosti. Nenechám se už ničím a nikým trápit. Jsem za ni ráda, protože je opravdu "Pomocná ruka" ve vsech směrech. Pozitivní, stále dobře naladena a ja moc moc děkuji, ze jsem ji mohla potkat 🍀


Děkuji z celého srdce  

Martinko, Děkuji z celého srdce, pomohla jste mi moc, změnil se mi život! Vás potřebuje každý, škoda, že to všichni nevědí...

28. 11. 2019  
Doporučuji  

Dobrý den Martinko, nevím zda si na mě vzpomenete, vím, že je nás klientů hodně. Narazila jsem náhodou na vaše stránky, tedy na náhody nevěřím!

...více
23. 11. 2019  
Doporučuji  
Veronika Andrášová    23. 11. 2019  

Dobrý den Martinko, nevím zda si na mě vzpomenete, vím, že je nás klientů hodně. Narazila jsem náhodou na vaše stránky, tedy na náhody nevěřím! Je to léta, co jsme se neviděly, už si ani nevzpomínám, jaká jsem byla hromádka neštěstí, díky Vám jsem sebevědomá žena, která je ví co chce a žiju si spokojeně.Děkuji Vám. Moji známí, které jsem k Vám doporučila, na Vás nedají dopustit! Přeji Vám mnoho úspěchů, na Vás je vidět, že svou práci děláte ráda. Jsem vděčná, že jste! Veronika

Wellness víkend pro duši můžu všem vřele doporučit!  

Wellness víkend pro duši můžu všem vřele doporučit. Je to naprostá relaxace a odpočinek pro duševní pohodu. Nemusela jsem jet daleko, nemusela jsem přemýšlet co

...více
22. 11. 2019  
Wellness víkend pro duši můžu všem vřele doporučit!  
Jana Preissová    22. 11. 2019  

Wellness víkend pro duši můžu všem vřele doporučit. Je to naprostá relaxace a odpočinek pro duševní pohodu. Nemusela jsem jet daleko, nemusela jsem přemýšlet co si všechno sbalím, abych měla co na sebe a kde všude budu běhat a kolik potřebuji ručníků a kosmetiky. Čekalo na mě pohodlné lehátko a velmi intenzivní relaxační zážitek v podobě několika hypnóz, kdy jsem naprosto vypnula svůj mozek a umožnila mu odpočinout, pročistit a znovu získat energii. Cítím se velmi odpočinutá, plná energie. Zároveň chci touto cestou poděkovat Martině, Milanovi a Lucce, za péči kterou nám hostům věnovali. Občerstvení v podobě švédského stolu, kde na nás čekaly domácí zákusky a chlebíčky, ovoce a další jídla, která jsme ani nemohly, my ženy, pro jejich velké množství sníst. Vřele doporučuji všem, kteří chtějí a potřebuji odpočinek a cítí, že těch stresů je už opravdu hodně a že, by bylo fajn se zabývat sám sebou a být klidnější a spokojenější.
Martino, Milane a Lucko, ještě jednou děkuji ze vše co jsem díky Vám znovu objevila. A hlavně za klidný a spokojený spánek.

Doporučuji wellness víkend pro duši, je to jízda... Změní se Vám život!  

Doporucuji.....je to jizda....zmeni se Vam zivot! Ivana

22. 11. 2019  
Doporučuji  

Přála bych to zažít každému! Lehkost a radost s jakou se dá žít! Jsem nadšená! Paní Martince velmi děkuji, svou práci dělá skvěle a srdcem!

...více
21. 11. 2019  
Doporučuji  
Markéta    21. 11. 2019  

Přála bych to zažít každému! Lehkost a radost s jakou se dá žít! Jsem nadšená! Paní Martince velmi děkuji, svou práci dělá skvěle a srdcem! Díky moc... Markéta Válková

Ze srdce doporučuji  

U paní Francové jsem byl již před mnoha lety. Trpěl jsem na hluboké deprese, nic mě nebavilo. Paní Francová mi doslova zachránila život! Bylo to

...více
19. 11. 2019  
Ze srdce doporučuji  
Petr    19. 11. 2019  

U paní Francové jsem byl již před mnoha lety. Trpěl jsem na hluboké deprese, nic mě nebavilo. Paní Francová mi doslova zachránila život! Bylo to jako mávnutí kouzelného proutku. Dnes mám spokojený život, našel jsem si partnerku, změnil práci. Každý den na pani Francovou s láskou myslím...Nestačí mi slova, abych vyjádřil své díky. Děkuji Vám z celého srdce. Jste skutečná odbornice na lidskou psychiku a moc milá. Petr

Doporučuji  

Dostala jsem doporučení k pí. Francové od svého známého, zaujalo mě jeho vyprávění o hypnóze, jakou to pro něj znamenalo změnu k lepšímu, hodnotnějšímu životu.

...více
19. 11. 2019  
Doporučuji  
Jana    19. 11. 2019  

Dostala jsem doporučení k pí. Francové od svého známého, zaujalo mě jeho vyprávění o hypnóze, jakou to pro něj znamenalo změnu k lepšímu, hodnotnějšímu životu. Já a moje rodina, jsme prožila mnohá úskalí, která dokážou zavinit nespavost, starosti, obavy a další nenormální jevy, kterou jsou spíše asi dnes více normální, díky stresové době. Konzultace pí. Martiny jsem využila pro svoji dceru, protože měla hodně starostí se mnou. Opravdu jsem nečekala takovou změnu, spadly z ní obavy, začala se více smát, dokázala být více asertivní, velmi vtipným způsobem a začaly jí zářit oči. Následně pí. Martina zjistila (což ani lékařka nezjistila) že má dcera otočené obratle, jako následek po úraze a jako jediná ji s tím pomohla, že mohla opět cvičit. A pak jsem zkusila hypnózu i já. Spím, spadl mi těžký kámen ze srdce, začínám se opět normálně smát a užívat si krásy dne a nevnímat současný trend spěchu, agresivity a další nešvary nynější doby. Paní Martino hodně děkuji za mou rodinu, která se o mě přestala bát a jsem s velkou úctou a poděkováním za Vaše umění. Jana Preissová

Děkuji za nádherný víkend! Vřele doporučuji!  

Děkuji za nádherný víkend. Skutečný balzám pro duši! Cítím se úžasně, předčilo to má očekávání, už jsem ani nedoufala, že to je možné. Martinka je

...více
19. 11. 2019  
Děkuji za nádherný víkend! Vřele doporučuji!  
Jana    19. 11. 2019  

Děkuji za nádherný víkend. Skutečný balzám pro duši! Cítím se úžasně, předčilo to má očekávání, už jsem ani nedoufala, že to je možné. Martinka je úžasná! Milan a Lucinka se o nás vzorně starali, bylo to takové domácí, nejlepší, co jsem zažila. Děkuji z celého srdce! Vaše Jana

Doporučuji  
Author Picture

Každý si svým životem neseme svá trápení a svůj životní příběh, ale bohužel ne vždy člověk dokáže všechny životní úskalí a trápení řešit sám. Já

...více
18. 11. 2019  
Doporučuji  
Jirka    18. 11. 2019  
Author Picture

Každý si svým životem neseme svá trápení a svůj životní příběh, ale bohužel ne vždy člověk dokáže všechny životní úskalí a trápení řešit sám. Já jsem se dostal ke své nejtěžší (prozatim) životní zkoušce a bohužel jsem nedokázal najít řešení a klid pro svou hlavu plnou myšlenek a otázek, ale také pro své unavené tělo. A s klidným svědomím mohu říct že díky hypnóze jsem ke všemu našel správný postoj a vse jde mnohem lépe. Mám klidný kvalitní spánek, a naprosto čistou hlavu. Já sám za sebe bych přál každému člověku zažít ten pocit toho osvobození. Otevřeli mi to velkou spoustu pro mě doposud uzavřených dveří. Patří vám moje VELKE DÍKY.

Doporučuji  
Author Picture

Vřele doporučuji hypnózu. Martina vždy trpělivě vyslechne s pořádnou dávkou empatie. Je to člověk na pravém místě. Na hypnózu je machr.Není čeho se bát.Ví co

...více
18. 11. 2019  
Doporučuji  
Majka    18. 11. 2019  
Author Picture

Vřele doporučuji hypnózu. Martina vždy trpělivě vyslechne s pořádnou dávkou empatie. Je to člověk na pravém místě. Na hypnózu je machr.Není čeho se bát.Ví co dělá a dělá to dobře.

Doporučuji  
Author Picture

Do Fyzio-medu k paní Francové jsem přišla s tím, že bych potřebovala trochu "vyladit". Necítila jsem se dobře, trpěla jsem úzkostmi, které mě omezovaly a

...více
18. 11. 2019  
Doporučuji  
Vlaďka    18. 11. 2019  
Author Picture

Do Fyzio-medu k paní Francové jsem přišla s tím, že bych potřebovala trochu "vyladit". Necítila jsem se dobře, trpěla jsem úzkostmi, které mě omezovaly a které mi byly nepříjemné. Nevěděla jsem co od psychoterapie čekat, ale chtěla jsem svůj problém řešit. Už samotné povídání s paní Francovou je velmi příjemné, ale po prožití hypnózy, se teprve stalo něco, co předčilo mé očekávání. Jako mávnutím kouzelného proutku došlo k obrovské úlevě. Jako bych se zbavila nějakých pomyslných lan, které mě svazovaly. Úzkosti zmizely okamžitě. A tím se vyřešilo všechno ostatní, přehnaná melancholie a lítost, podrážděnost, obavy a strach. Neuvěřitelné. Přála bych to zažít každému. Nedokážu slovy vyjádřit své nadšení z téhle změny.

Doporučuji  
Author Picture

K paní Francove jsem původně přišla kvůli rehabilitaci...postupem času jsem zjistila, že se věnuje i psychoterapii a protože jsem si procházela pro mne ne příliš

...více
18. 11. 2019  
Doporučuji  
Lenka    18. 11. 2019  
Author Picture

K paní Francove jsem původně přišla kvůli rehabilitaci...postupem času jsem zjistila, že se věnuje i psychoterapii a protože jsem si procházela pro mne ne příliš veselým obdobím, tak jsem si říkala, že mi ji seslali přímo z nebe. Najednou jsem potřebovala s někým řešit mé starosti a strasti a ona byla ta, která me nejen se zájmem vyslechla, ale opravdu mi moc pomohla. Byla jsem plná očekávání a i kdyz jsem byla zpočátku na vazkach z hypnozy, tak po absolvování jsem nevychazela z úžasu. Najednou pro me opět všechno bylo veselejší, už jsem nebyla ta smutná a nešťastná s pocitem, ze se toho nikdy nezbavím, ale úplně me vrátila zpět do mé nálady, kdy jsem se začala radovat z maličkosti. Nenechám se už ničím a nikým trápit. Jsem za ni ráda, protože je opravdu "Pomocná ruka" ve vsech směrech. Pozitivní, stále dobře naladena a ja moc moc děkuji, ze jsem ji mohla potkat 🍀


Doporučuji  

Dobrý den Martinko, nevím zda si na mě vzpomenete, vím, že je nás klientů hodně. Narazila jsem náhodou na vaše stránky, tedy na náhody nevěřím!

...více
23. 11. 2019  
Doporučuji  
Veronika Andrášová    23. 11. 2019  

Dobrý den Martinko, nevím zda si na mě vzpomenete, vím, že je nás klientů hodně. Narazila jsem náhodou na vaše stránky, tedy na náhody nevěřím! Je to léta, co jsme se neviděly, už si ani nevzpomínám, jaká jsem byla hromádka neštěstí, díky Vám jsem sebevědomá žena, která je ví co chce a žiju si spokojeně.Děkuji Vám. Moji známí, které jsem k Vám doporučila, na Vás nedají dopustit! Přeji Vám mnoho úspěchů, na Vás je vidět, že svou práci děláte ráda. Jsem vděčná, že jste! Veronika

Doporučuji  
Author Picture

Do Fyzio-medu k paní Francové jsem přišla s tím, že bych potřebovala trochu "vyladit". Necítila jsem se dobře, trpěla jsem úzkostmi, které mě omezovaly a

...více
18. 11. 2019  
Doporučuji  
Vlaďka    18. 11. 2019  
Author Picture

Do Fyzio-medu k paní Francové jsem přišla s tím, že bych potřebovala trochu "vyladit". Necítila jsem se dobře, trpěla jsem úzkostmi, které mě omezovaly a které mi byly nepříjemné. Nevěděla jsem co od psychoterapie čekat, ale chtěla jsem svůj problém řešit. Už samotné povídání s paní Francovou je velmi příjemné, ale po prožití hypnózy, se teprve stalo něco, co předčilo mé očekávání. Jako mávnutím kouzelného proutku došlo k obrovské úlevě. Jako bych se zbavila nějakých pomyslných lan, které mě svazovaly. Úzkosti zmizely okamžitě. A tím se vyřešilo všechno ostatní, přehnaná melancholie a lítost, podrážděnost, obavy a strach. Neuvěřitelné. Přála bych to zažít každému. Nedokážu slovy vyjádřit své nadšení z téhle změny.

Wellness víkend pro duši můžu všem vřele doporučit!  

Wellness víkend pro duši můžu všem vřele doporučit. Je to naprostá relaxace a odpočinek pro duševní pohodu. Nemusela jsem jet daleko, nemusela jsem přemýšlet co

...více
22. 11. 2019  
Wellness víkend pro duši můžu všem vřele doporučit!  
Jana Preissová    22. 11. 2019  

Wellness víkend pro duši můžu všem vřele doporučit. Je to naprostá relaxace a odpočinek pro duševní pohodu. Nemusela jsem jet daleko, nemusela jsem přemýšlet co si všechno sbalím, abych měla co na sebe a kde všude budu běhat a kolik potřebuji ručníků a kosmetiky. Čekalo na mě pohodlné lehátko a velmi intenzivní relaxační zážitek v podobě několika hypnóz, kdy jsem naprosto vypnula svůj mozek a umožnila mu odpočinout, pročistit a znovu získat energii. Cítím se velmi odpočinutá, plná energie. Zároveň chci touto cestou poděkovat Martině, Milanovi a Lucce, za péči kterou nám hostům věnovali. Občerstvení v podobě švédského stolu, kde na nás čekaly domácí zákusky a chlebíčky, ovoce a další jídla, která jsme ani nemohly, my ženy, pro jejich velké množství sníst. Vřele doporučuji všem, kteří chtějí a potřebuji odpočinek a cítí, že těch stresů je už opravdu hodně a že, by bylo fajn se zabývat sám sebou a být klidnější a spokojenější.
Martino, Milane a Lucko, ještě jednou děkuji ze vše co jsem díky Vám znovu objevila. A hlavně za klidný a spokojený spánek.

Doporučuji  
Author Picture

Každý si svým životem neseme svá trápení a svůj životní příběh, ale bohužel ne vždy člověk dokáže všechny životní úskalí a trápení řešit sám. Já

...více
18. 11. 2019  
Doporučuji  
Jirka    18. 11. 2019  
Author Picture

Každý si svým životem neseme svá trápení a svůj životní příběh, ale bohužel ne vždy člověk dokáže všechny životní úskalí a trápení řešit sám. Já jsem se dostal ke své nejtěžší (prozatim) životní zkoušce a bohužel jsem nedokázal najít řešení a klid pro svou hlavu plnou myšlenek a otázek, ale také pro své unavené tělo. A s klidným svědomím mohu říct že díky hypnóze jsem ke všemu našel správný postoj a vse jde mnohem lépe. Mám klidný kvalitní spánek, a naprosto čistou hlavu. Já sám za sebe bych přál každému člověku zažít ten pocit toho osvobození. Otevřeli mi to velkou spoustu pro mě doposud uzavřených dveří. Patří vám moje VELKE DÍKY.

Děkuji za nádherný víkend! Vřele doporučuji!  

Děkuji za nádherný víkend. Skutečný balzám pro duši! Cítím se úžasně, předčilo to má očekávání, už jsem ani nedoufala, že to je možné. Martinka je

...více
19. 11. 2019  
Děkuji za nádherný víkend! Vřele doporučuji!  
Jana    19. 11. 2019  

Děkuji za nádherný víkend. Skutečný balzám pro duši! Cítím se úžasně, předčilo to má očekávání, už jsem ani nedoufala, že to je možné. Martinka je úžasná! Milan a Lucinka se o nás vzorně starali, bylo to takové domácí, nejlepší, co jsem zažila. Děkuji z celého srdce! Vaše Jana

Doporučuji wellness víkend pro duši, je to jízda... Změní se Vám život!  

Doporucuji.....je to jizda....zmeni se Vam zivot! Ivana

22. 11. 2019  
Doporučuji  
Author Picture

K paní Francove jsem původně přišla kvůli rehabilitaci...postupem času jsem zjistila, že se věnuje i psychoterapii a protože jsem si procházela pro mne ne příliš

...více
18. 11. 2019  
Doporučuji  
Lenka    18. 11. 2019  
Author Picture

K paní Francove jsem původně přišla kvůli rehabilitaci...postupem času jsem zjistila, že se věnuje i psychoterapii a protože jsem si procházela pro mne ne příliš veselým obdobím, tak jsem si říkala, že mi ji seslali přímo z nebe. Najednou jsem potřebovala s někým řešit mé starosti a strasti a ona byla ta, která me nejen se zájmem vyslechla, ale opravdu mi moc pomohla. Byla jsem plná očekávání a i kdyz jsem byla zpočátku na vazkach z hypnozy, tak po absolvování jsem nevychazela z úžasu. Najednou pro me opět všechno bylo veselejší, už jsem nebyla ta smutná a nešťastná s pocitem, ze se toho nikdy nezbavím, ale úplně me vrátila zpět do mé nálady, kdy jsem se začala radovat z maličkosti. Nenechám se už ničím a nikým trápit. Jsem za ni ráda, protože je opravdu "Pomocná ruka" ve vsech směrech. Pozitivní, stále dobře naladena a ja moc moc děkuji, ze jsem ji mohla potkat 🍀

Ze srdce doporučuji  

U paní Francové jsem byl již před mnoha lety. Trpěl jsem na hluboké deprese, nic mě nebavilo. Paní Francová mi doslova zachránila život! Bylo to

...více
19. 11. 2019  
Ze srdce doporučuji  
Petr    19. 11. 2019  

U paní Francové jsem byl již před mnoha lety. Trpěl jsem na hluboké deprese, nic mě nebavilo. Paní Francová mi doslova zachránila život! Bylo to jako mávnutí kouzelného proutku. Dnes mám spokojený život, našel jsem si partnerku, změnil práci. Každý den na pani Francovou s láskou myslím...Nestačí mi slova, abych vyjádřil své díky. Děkuji Vám z celého srdce. Jste skutečná odbornice na lidskou psychiku a moc milá. Petr

Doporučuji  

Dostala jsem doporučení k pí. Francové od svého známého, zaujalo mě jeho vyprávění o hypnóze, jakou to pro něj znamenalo změnu k lepšímu, hodnotnějšímu životu.

...více
19. 11. 2019  
Doporučuji  
Jana    19. 11. 2019  

Dostala jsem doporučení k pí. Francové od svého známého, zaujalo mě jeho vyprávění o hypnóze, jakou to pro něj znamenalo změnu k lepšímu, hodnotnějšímu životu. Já a moje rodina, jsme prožila mnohá úskalí, která dokážou zavinit nespavost, starosti, obavy a další nenormální jevy, kterou jsou spíše asi dnes více normální, díky stresové době. Konzultace pí. Martiny jsem využila pro svoji dceru, protože měla hodně starostí se mnou. Opravdu jsem nečekala takovou změnu, spadly z ní obavy, začala se více smát, dokázala být více asertivní, velmi vtipným způsobem a začaly jí zářit oči. Následně pí. Martina zjistila (což ani lékařka nezjistila) že má dcera otočené obratle, jako následek po úraze a jako jediná ji s tím pomohla, že mohla opět cvičit. A pak jsem zkusila hypnózu i já. Spím, spadl mi těžký kámen ze srdce, začínám se opět normálně smát a užívat si krásy dne a nevnímat současný trend spěchu, agresivity a další nešvary nynější doby. Paní Martino hodně děkuji za mou rodinu, která se o mě přestala bát a jsem s velkou úctou a poděkováním za Vaše umění. Jana Preissová

Doporučuji  

Přála bych to zažít každému! Lehkost a radost s jakou se dá žít! Jsem nadšená! Paní Martince velmi děkuji, svou práci dělá skvěle a srdcem!

...více
21. 11. 2019  
Doporučuji  
Markéta    21. 11. 2019  

Přála bych to zažít každému! Lehkost a radost s jakou se dá žít! Jsem nadšená! Paní Martince velmi děkuji, svou práci dělá skvěle a srdcem! Díky moc... Markéta Válková

Děkuji z celého srdce  

Martinko, Děkuji z celého srdce, pomohla jste mi moc, změnil se mi život! Vás potřebuje každý, škoda, že to všichni nevědí...

28. 11. 2019  
Doporučuji  
Author Picture

Vřele doporučuji hypnózu. Martina vždy trpělivě vyslechne s pořádnou dávkou empatie. Je to člověk na pravém místě. Na hypnózu je machr.Není čeho se bát.Ví co

...více
18. 11. 2019  
Doporučuji  
Majka    18. 11. 2019  
Author Picture

Vřele doporučuji hypnózu. Martina vždy trpělivě vyslechne s pořádnou dávkou empatie. Je to člověk na pravém místě. Na hypnózu je machr.Není čeho se bát.Ví co dělá a dělá to dobře.


Doporučuji  

Dostala jsem doporučení k pí. Francové od svého známého, zaujalo mě jeho vyprávění o hypnóze, jakou to pro něj znamenalo změnu k lepšímu, hodnotnějšímu životu.

...více
19. 11. 2019  
Doporučuji  
Jana    19. 11. 2019  

Dostala jsem doporučení k pí. Francové od svého známého, zaujalo mě jeho vyprávění o hypnóze, jakou to pro něj znamenalo změnu k lepšímu, hodnotnějšímu životu. Já a moje rodina, jsme prožila mnohá úskalí, která dokážou zavinit nespavost, starosti, obavy a další nenormální jevy, kterou jsou spíše asi dnes více normální, díky stresové době. Konzultace pí. Martiny jsem využila pro svoji dceru, protože měla hodně starostí se mnou. Opravdu jsem nečekala takovou změnu, spadly z ní obavy, začala se více smát, dokázala být více asertivní, velmi vtipným způsobem a začaly jí zářit oči. Následně pí. Martina zjistila (což ani lékařka nezjistila) že má dcera otočené obratle, jako následek po úraze a jako jediná ji s tím pomohla, že mohla opět cvičit. A pak jsem zkusila hypnózu i já. Spím, spadl mi těžký kámen ze srdce, začínám se opět normálně smát a užívat si krásy dne a nevnímat současný trend spěchu, agresivity a další nešvary nynější doby. Paní Martino hodně děkuji za mou rodinu, která se o mě přestala bát a jsem s velkou úctou a poděkováním za Vaše umění. Jana Preissová

Doporučuji  
Author Picture

Vřele doporučuji hypnózu. Martina vždy trpělivě vyslechne s pořádnou dávkou empatie. Je to člověk na pravém místě. Na hypnózu je machr.Není čeho se bát.Ví co

...více
18. 11. 2019  
Doporučuji  
Majka    18. 11. 2019  
Author Picture

Vřele doporučuji hypnózu. Martina vždy trpělivě vyslechne s pořádnou dávkou empatie. Je to člověk na pravém místě. Na hypnózu je machr.Není čeho se bát.Ví co dělá a dělá to dobře.

Děkuji z celého srdce  

Martinko, Děkuji z celého srdce, pomohla jste mi moc, změnil se mi život! Vás potřebuje každý, škoda, že to všichni nevědí...

28. 11. 2019  
Doporučuji  

Přála bych to zažít každému! Lehkost a radost s jakou se dá žít! Jsem nadšená! Paní Martince velmi děkuji, svou práci dělá skvěle a srdcem!

...více
21. 11. 2019  
Doporučuji  
Markéta    21. 11. 2019  

Přála bych to zažít každému! Lehkost a radost s jakou se dá žít! Jsem nadšená! Paní Martince velmi děkuji, svou práci dělá skvěle a srdcem! Díky moc... Markéta Válková

Doporučuji  
Author Picture

Do Fyzio-medu k paní Francové jsem přišla s tím, že bych potřebovala trochu "vyladit". Necítila jsem se dobře, trpěla jsem úzkostmi, které mě omezovaly a

...více
18. 11. 2019  
Doporučuji  
Vlaďka    18. 11. 2019  
Author Picture

Do Fyzio-medu k paní Francové jsem přišla s tím, že bych potřebovala trochu "vyladit". Necítila jsem se dobře, trpěla jsem úzkostmi, které mě omezovaly a které mi byly nepříjemné. Nevěděla jsem co od psychoterapie čekat, ale chtěla jsem svůj problém řešit. Už samotné povídání s paní Francovou je velmi příjemné, ale po prožití hypnózy, se teprve stalo něco, co předčilo mé očekávání. Jako mávnutím kouzelného proutku došlo k obrovské úlevě. Jako bych se zbavila nějakých pomyslných lan, které mě svazovaly. Úzkosti zmizely okamžitě. A tím se vyřešilo všechno ostatní, přehnaná melancholie a lítost, podrážděnost, obavy a strach. Neuvěřitelné. Přála bych to zažít každému. Nedokážu slovy vyjádřit své nadšení z téhle změny.

Doporučuji wellness víkend pro duši, je to jízda... Změní se Vám život!  

Doporucuji.....je to jizda....zmeni se Vam zivot! Ivana

22. 11. 2019  
Doporučuji  

Dobrý den Martinko, nevím zda si na mě vzpomenete, vím, že je nás klientů hodně. Narazila jsem náhodou na vaše stránky, tedy na náhody nevěřím!

...více
23. 11. 2019  
Doporučuji  
Veronika Andrášová    23. 11. 2019  

Dobrý den Martinko, nevím zda si na mě vzpomenete, vím, že je nás klientů hodně. Narazila jsem náhodou na vaše stránky, tedy na náhody nevěřím! Je to léta, co jsme se neviděly, už si ani nevzpomínám, jaká jsem byla hromádka neštěstí, díky Vám jsem sebevědomá žena, která je ví co chce a žiju si spokojeně.Děkuji Vám. Moji známí, které jsem k Vám doporučila, na Vás nedají dopustit! Přeji Vám mnoho úspěchů, na Vás je vidět, že svou práci děláte ráda. Jsem vděčná, že jste! Veronika

Doporučuji  
Author Picture

Každý si svým životem neseme svá trápení a svůj životní příběh, ale bohužel ne vždy člověk dokáže všechny životní úskalí a trápení řešit sám. Já

...více
18. 11. 2019  
Doporučuji  
Jirka    18. 11. 2019  
Author Picture

Každý si svým životem neseme svá trápení a svůj životní příběh, ale bohužel ne vždy člověk dokáže všechny životní úskalí a trápení řešit sám. Já jsem se dostal ke své nejtěžší (prozatim) životní zkoušce a bohužel jsem nedokázal najít řešení a klid pro svou hlavu plnou myšlenek a otázek, ale také pro své unavené tělo. A s klidným svědomím mohu říct že díky hypnóze jsem ke všemu našel správný postoj a vse jde mnohem lépe. Mám klidný kvalitní spánek, a naprosto čistou hlavu. Já sám za sebe bych přál každému člověku zažít ten pocit toho osvobození. Otevřeli mi to velkou spoustu pro mě doposud uzavřených dveří. Patří vám moje VELKE DÍKY.

Doporučuji  
Author Picture

K paní Francove jsem původně přišla kvůli rehabilitaci...postupem času jsem zjistila, že se věnuje i psychoterapii a protože jsem si procházela pro mne ne příliš

...více
18. 11. 2019  
Doporučuji  
Lenka    18. 11. 2019  
Author Picture

K paní Francove jsem původně přišla kvůli rehabilitaci...postupem času jsem zjistila, že se věnuje i psychoterapii a protože jsem si procházela pro mne ne příliš veselým obdobím, tak jsem si říkala, že mi ji seslali přímo z nebe. Najednou jsem potřebovala s někým řešit mé starosti a strasti a ona byla ta, která me nejen se zájmem vyslechla, ale opravdu mi moc pomohla. Byla jsem plná očekávání a i kdyz jsem byla zpočátku na vazkach z hypnozy, tak po absolvování jsem nevychazela z úžasu. Najednou pro me opět všechno bylo veselejší, už jsem nebyla ta smutná a nešťastná s pocitem, ze se toho nikdy nezbavím, ale úplně me vrátila zpět do mé nálady, kdy jsem se začala radovat z maličkosti. Nenechám se už ničím a nikým trápit. Jsem za ni ráda, protože je opravdu "Pomocná ruka" ve vsech směrech. Pozitivní, stále dobře naladena a ja moc moc děkuji, ze jsem ji mohla potkat 🍀

Děkuji za nádherný víkend! Vřele doporučuji!  

Děkuji za nádherný víkend. Skutečný balzám pro duši! Cítím se úžasně, předčilo to má očekávání, už jsem ani nedoufala, že to je možné. Martinka je

...více
19. 11. 2019  
Děkuji za nádherný víkend! Vřele doporučuji!  
Jana    19. 11. 2019  

Děkuji za nádherný víkend. Skutečný balzám pro duši! Cítím se úžasně, předčilo to má očekávání, už jsem ani nedoufala, že to je možné. Martinka je úžasná! Milan a Lucinka se o nás vzorně starali, bylo to takové domácí, nejlepší, co jsem zažila. Děkuji z celého srdce! Vaše Jana

Wellness víkend pro duši můžu všem vřele doporučit!  

Wellness víkend pro duši můžu všem vřele doporučit. Je to naprostá relaxace a odpočinek pro duševní pohodu. Nemusela jsem jet daleko, nemusela jsem přemýšlet co

...více
22. 11. 2019  
Wellness víkend pro duši můžu všem vřele doporučit!  
Jana Preissová    22. 11. 2019  

Wellness víkend pro duši můžu všem vřele doporučit. Je to naprostá relaxace a odpočinek pro duševní pohodu. Nemusela jsem jet daleko, nemusela jsem přemýšlet co si všechno sbalím, abych měla co na sebe a kde všude budu běhat a kolik potřebuji ručníků a kosmetiky. Čekalo na mě pohodlné lehátko a velmi intenzivní relaxační zážitek v podobě několika hypnóz, kdy jsem naprosto vypnula svůj mozek a umožnila mu odpočinout, pročistit a znovu získat energii. Cítím se velmi odpočinutá, plná energie. Zároveň chci touto cestou poděkovat Martině, Milanovi a Lucce, za péči kterou nám hostům věnovali. Občerstvení v podobě švédského stolu, kde na nás čekaly domácí zákusky a chlebíčky, ovoce a další jídla, která jsme ani nemohly, my ženy, pro jejich velké množství sníst. Vřele doporučuji všem, kteří chtějí a potřebuji odpočinek a cítí, že těch stresů je už opravdu hodně a že, by bylo fajn se zabývat sám sebou a být klidnější a spokojenější.
Martino, Milane a Lucko, ještě jednou děkuji ze vše co jsem díky Vám znovu objevila. A hlavně za klidný a spokojený spánek.

Ze srdce doporučuji  

U paní Francové jsem byl již před mnoha lety. Trpěl jsem na hluboké deprese, nic mě nebavilo. Paní Francová mi doslova zachránila život! Bylo to

...více
19. 11. 2019  
Ze srdce doporučuji  
Petr    19. 11. 2019  

U paní Francové jsem byl již před mnoha lety. Trpěl jsem na hluboké deprese, nic mě nebavilo. Paní Francová mi doslova zachránila život! Bylo to jako mávnutí kouzelného proutku. Dnes mám spokojený život, našel jsem si partnerku, změnil práci. Každý den na pani Francovou s láskou myslím...Nestačí mi slova, abych vyjádřil své díky. Děkuji Vám z celého srdce. Jste skutečná odbornice na lidskou psychiku a moc milá. Petr


Napište nám vaši referenci