Hypnoterapie

Hypnoterapie

Co je hypnoterapie a co můžeme očekávat?
Je to terapie probíhající v hypnóze. Může být metodou samostatnou nebo součástí jiného uceleného terapeutického konceptu… Například intro a retrospektivní terapie. Kdy je používán hypnotický změněný stav vědomí (stav disociace vědomí a podvědomí) jako bezpečný, jedinečný a účinný nástroj pro práci ve vaší introspektivě – tedy uvnitř vás samých tak, aby negativní nastavení z vaší minulosti ztratila moc nad vaší současností…

Co je hypnóza?
Je to přirozený stav mysli, stav disociace vědomí od podvědomí, stav zvýšené vnímavosti obracející se do hlubin naší duše. Tento stav přirozeně zažíváme i několikrát denně. Vždy, když se zahledíme, něco si uvnitř řešíme a ztratíme pojem o čase i okolí. Když čteme a najednou nevíme o čem. Trans zažíváme také v určité fázi usínání, je to taková ta chvilka před usnutím, takový ten předěl, kdy o sobě ještě víme a nevíme. Řidiči jistě dobře znají tzv. řízení na autopilota a to zejména ti, kteří často jezdí stejnou trasu), což je vlastně řízení ve změněném stavu vědomí, kdy vědomí řídí a podvědomí se věnuje něčemu docela jinému. Najednou si řidič uvědomí, že nechápe, jak je možné, že už je tady, když si vůbec nepamatuje předcházející úsek na své trasy. Okamžik tohoto uvědomění je přesně ten, kdy se naše vědomí zase spojilo s podvědomím a začali fungovat opět společně. Tato situace vypadá nebezpečně, ale není. Stav disociace je udržitelný jen, když je na silnici obvyklá situace, při nečekané změně jako je překážka nebo cokoliv jiného, co tam obvykle nebývá, nás to okamžitě vymrští do bdělého stavu a my zareagujeme.

Hypnóza je tedy bezpečným, jedinečným a hlavně účinným prostředkem (chcete-li nástrojem), jak navázat spojení se svým podvědomím. Osvobozuje podvědomí od nadvlády vědomí a otevírá možnosti, jak věci měnit přímo u zdroje, tedy uvnitř. Naše podvědomí skrývá mimo jiné naše touhy, předpoklady a skutečná přání, dá se tedy říci naši skutečnou podstatu. Je-li naše podvědomí zdravě strukturované, jsme sami sebou, cítíme svoje přání, touhy, využíváme naplno své zdroje, uvědomujeme si svoje možnosti, cítíme se spokojeně, přicházející události vnímáme jako výzvu a řešíme je z klidného nadhledu svého já. Ve spojení s vědomím dosahujeme naplnění všeho, co je uvnitř ve svém životě. Vzájemné propojení dobře strukturovaného podvědomí s vědomím přináší energii a schopnost k naší plné realizaci. A to opravdu na všech rovinách života. Přijměte pozvání na dobrodružnou cestu k tomuto vnitřnímu uspořádání, kterou vám nabízí hypnoterapie.

Obavy z hypnózy jsou zbytečné…
(odpovědi psychoterapeutky Bc. Martiny Francové na nejčastější otázky klientů)

Je možné v hypnóze někoho k něčemu přinutit?
Rozhodně ne, obavy z hypnózy jsou zbytečné. Hypnóza je čistá, nádherná a účinná metoda. Je to zážitek… Miluji, jak dokáže lidem rozzářit život. Jsem vděčná, že mohu vidět a být při tom, jak se ustrašený človíček, plný obav a strachů, promění v osobnost, která přesně ví, co chce, jak to udělat, ale hlavě to prostě udělá…

Filmaři přisoudili hypnóze magickou moc. Jistě tím mohou svému dílu dodat na přitažlivosti, ale s hypnózou to nemá mnoho společného. Naše podvědomí je uzavřený systém, do kterého můžeme zapisovat jen my sami, není tam možné vložit nic cizího. V hypnóze lze pracovat jen s tím, co tam prostě je. Na základě rezonance a shody, ke které průvodce klienta směřuje tak, aby si tvořivé podvědomí mohlo svůj obsah uspořádat nově, aby věci z minulosti, které ho obtěžovaly a limitovaly, ztratily na významu a získaly význam zcela nový, přinášející žádoucí změny. Prostě, aby si tam klient uklidil. V hypnóze se v každém čase a prostoru děje právě to, co se dít má, aby výsledné nové uspořádání bylo správné a užitečné…

Mohu se z hypnózy neprobudit nebo zůstat závislý/á  na hypnotizérovi?
Rozhodně ne. Hypnóza není spánek. Je to taková ta chvilka před usnutím, kdy o sobě víme a už nevíme. Pro účely hypnoterapie samozřejmě prodloužená, protože v běžném životě je tento stav příliš krátký.  Hypnoterapeut  ji terapeutickými prostředky udržuje a prohlubuje. Stejně jako vás terapeut do hypnózy uvede, udržuje a prohlubuje stav disociace vědomí a podvědomí, provádí vás vašim podvědomím a iniciuje žádoucí změny, po dokončení všeho potřebného, vás z hypnózy vyvede. Pokud by se však stalo něco a terapeut by nemohl v hypnóze pokračovat (například terapeutova náhlá zdravotní indispozice), přestal by hypnotický trans udržovat a prohlubovat (přestal by hypnózu řídit), přejde hypnotický trans ve spánek a vy se po chvilce probudíte. Každá neřízená hypnóza přejde do spánku, spánek je fáze, která přirozeně následuje po fázi hypnotického změněného stavu vědomí.

Lze zhypnotizovat každého?
V podstatě ano. Do hypnózy lze uvést asi 95% lidí. Potíže mohou nastat jen u lidí s těžkým mentálním postižením, protože je obtížné s nimi navázat kontakt. Avšak ani u nich to není nemožné, pokud se terapeutovi podaří najít specifický způsob vstupu do transu, který odpovídá jejich mentální úrovni. Sama jsem to během své praxe již zažila.

V průběhu terapeutických sezení, práci se skupinou i ve svém každodenním životě používám a prezentuji svou současnou úroveň chápání vědomých a nevědomých procesů, která se dlouhá léta formovala a formuje na základě objevů na poli psychologie a mých zkušeností.

Jak mi pomůže hypnoterapie?
Výsledky hypnoterapie jsou efektivní, hodí se k úspěšnému řešení téměř všech „problémůse kterými se lidé setkávají. Chcete-li žít jinak, spokojeněji, umožní vám hypnoterapie přepracovat vstupní údaje pro vaše rozhodování přímo u zdroje – tedy v podvědomí – novým dospělým a především užitečným způsobem. Což přináší svobodu rozhodování v souladu s naším já. Je to prosté: Chcete-li žít jinak, začněte se rozhodovat jinak. Díky chybnému (často dětskému) zpracování údajů v našem podvědomí máme tendenci utvářet stále stejná rozhodnutí.  Na základě toho, jak to máme v podvědomí uspořádané, vědomí hodnotí to, co k nám přichází z okolí, zváží pro a proti a rozhoduje. Budeme-li do kalkulačky zadávat stále stejná čísla a mezi ně stále stejné operace asi nás úplně nepřekvapí stejný výsledek…

Dnešek utvářejí rozhodnutí, která jsme udělali včera, i ta, která jsme učinili před třemi dny, třemi měsíci či třemi roky. Nikdo si asi dobrovolně nevybere, že chce skončit po uši v dluzích. Nepřibere dvacet nevítaných kilo jen proto, že se jednou špatně rozhodl. Ani náš partnerský vztah se nerozpadne vinou jediného chybného rozhodnutí. Je to výsledek mnoha rozhodnutí, která se den za dnem sčítají a v konečném důsledku nás dovedou tam, kde jsme…Až příliš často zapomínáme na příčinnou souvislost mezi činem a jeho následkem. Když zjistíme, že se náš život zdaleka nepodobá tomu, jak žít chceme, předstíráme, že je to vina někoho jiného, ukazujeme prstem na druhé. Náš život za nás přece neřídí náhoda ani smůla ani pochybení jiné osoby, nemusíme být oběti svých rodičů ani partnera. Odpovědnost za kvalitu vlastního života padá na naši hlavu. Máme moc svůj život kdykoliv změnit, je to jen na nás … Lepší čas než teď není. Můžete vystoupit ze své komfortní zóny, následovat a vytvářet své sny…. Žít! Můžete být sami sebou. Rozhodovat se pro to, co je v souladu s vaší touhou, dávat prostor své jedinečné vnitřní síle. Dejte sbohem době, kdy jste jen přežívali a málokdy si uvědomovali, že vaše činy byly v rozporu s tím, o čem sníte, po čem toužíte, prostě v rozporu s vámi. Teprve s rozvinutím správné interakce vašeho podvědomí a vědomí, používáním vnitřních nástrojů vhodných ke změně směrování vašeho života, můžete dosáhnout vytouženého.

Jak se budu během hypnózy a po hypnóze cítit?
Hypnóza je jedinečný a povznášející zážitek. Prostě si to vychutnejte… Dejte prostor zvláštním pocitům, obrazům, zvukům, které by mohly být v bdělém stavu i nepříjemné, ale v hypnóze jsou prožívány jako úžasné…

Když klienti popisují zážitky z hypnózy, neskrývají nadšení. Jsou fascinováni tělesnými pocity, stejně jako obrazy někdy barevnými a prozářenými jindy černobílými. Mohou se rychle střídat, prostě víte, že je vidíte, ale nevíte úplně co na nich je. Zvuky popisují méně často, není to proto, že by nebyly, jen je těžké rozlišit, které jsou vlastní a které jsou z okolí. Přemýšlela jsem, jak nejlépe přiblížit zážitky z hypnózy a vybavilo se mi vyprávění klientky, která byla doslova fascinována pocitem, že má jednu ruku dlouhou jako Saxana (z filmu Dívka na koštěti) a její vědomí se po celý trans zabývalo absurditou toho pocitu, protože samozřejmě věděla, že ruku má určitě dlouhou úplně normálně, prostě úžasný zážitek… Což je věta, kterou od klientů (v mnoha různých podobách) slýchám nejčastěji.

Bezprostředně po odeznění hypnotického transu se 85% lidí cítí absolutně relaxovaně, užívají si příval obrovské energie a jsou v mírné euforii. Méně často se může objevit únava s dobrým pocitem z  vykonané práce (což opravdu udělali). Účinek toho, co se v podvědomí změnilo, se dostaví obvykle druhý den, je prima si v tom trošku potlapkat a nechat změny usadit… Nechte se překvapit…

Mám raději zvolit individuální terapii, skupinové sezení nebo si dopřát zážitkový víkend?
Rozhodovala bych se podle toho, jak to cítím. Každá má své jedinečné výhody…

Individuální terapie:
          terapeut se věnuje jen mně
          potřebuji ke změně více času (sezení jsou v určitém časovém odstupu)

Skupinová terapie:
          rychlost změn (rychlá, radikální, probíhá s radostným vzrušením)
          skupina působí jako katalyzátor reakce
          zpětná vazba skupiny
          vzájemná inspirace ke změnám mezi jednotlivými členy skupiny
          zábavnější forma (více radostného vzrušení při práci)
          inspirativní prostředí skupiny (lidé naladění na stejnou notu)

Terapeutické zážitkové víkendy:
          všechny výhody skupinové terapie
          odstup od svého běžného prostředí, čas jen pro sebe se všemi jeho fázemi
          intenzita (16 hodin intenzivní terapie)
          dva dny, které vám změní život

Ať zvolíte jakoukoliv možnost, změní se váš život, budete vyrovnaní, spokojení s dostatkem energie pro realizaci svých snů. Dosáhnete úžasných výsledků a překvapí vás jejich udržitelnost … Stanou se vaší součástí… Váš život se rozzáří!

Teprve, když proniknete, do hlubších rovin svého já, užijete si stav naprosté upřímnosti vůči sobě i druhým, otevřete své srdce, převezmete odpovědnost za svůj život, objevíte své tvůrčí dary a získáte odvahu je používat, stane se zázrak…