Co to je intro a retrospektivní hlubinná terapie?

Co to je intro a retrospektivní hlubinná terapie?

Aneb… V nás samých jsou uloženy hvězdy našeho štěstí…

Vše co se v nás a kolem nás po celou dobu života děje je proces, vše se pohybuje, mění… Život je neustálá nikdy nekončící změna. Svět nás neustále překvapuje, často překvapíme sami sebe. Zdaleka ne všechna překvapení jsou příjemná… Chcete-li nejen porozumět silám ovlivňujícím z vašeho nitra vaše životy, ale především najít způsob, jak mohou užitečně změnit váš svět… Vstupte a přestaňte spokojenost hledat, začněte ji žít! Staňte se aktivní složkou svého života. Podporujte a povzbuzujte v sobě procesy pozitivních změn, jedinečnou schopnost svého tvořivého podvědomí, aby negativní nastavení z vaší minulosti ztratila moc nad vaší současností.

 Hlubinná intro a retrospektivní terapie je specifická terapie, jejímž nástrojem jsou speciální techniky působící uvnitř nás (introspektivně) jako je práce ve změněném stavu vědomí (hypnóza), tak abychom si dosavadní zkušenosti uspořádali nově a užitečně a toto nové uspořádání propojili s naším vědomím, v jejichž vzájemné spolupráci získáme energii pro realizaci našich skutečných přání a potřeb v naši interakci s okolním světem (retrospektivně). Je to terapie zaměřená na celostní řešení.

Terapeut je průvodcem vašim vnitřním světem, tak aby se váš vnitřní svět stal zdravějším, harmonicky uspořádaným prostředím a otevírá možnosti realizace tohoto nového prostředí ve vašem každodenním životě. Cílem terapie je zdravé vědomí si sebe sama, vnitřní klid a spokojenost vedoucí k možnosti navazování dobrých mezilidských vztahů, pochopení svého počínání, radosti z práce či aktivity, kterou se zabýváte, vytváření a dosahování cílů, které vám zvyšují kvalitu života a jeho prožívání.

 Vše co se děje v nás i kolem nás a to již od prenatálního stavu analyzujeme a zpracováváme svým specificky jedinečným způsobem (to vše se děje zcela automaticky na naší nevědomé úrovni, v nevědomí jsou uloženy všechny informace (zážitky, pocity, vjemy, emoce). Možnost analýzy a zpracování je přímo závislá na stupni naší vyzrálosti ve chvíli dané události. Na mnohé z nich si ani nedokážeme vzpomenout a přesto tam jsou. Vše je ukryto v našem podvědomí, tyto informace jsou na základě individuální zkušenosti zpracovány a výsledky tohoto zpracování jsou projektovány do naší mysli na úrovni vědomé, na základě těchto závěrů jednáme a prožíváme. (Jistě jste zažili, že jste něco museli nutkavě udělat, ačkoliv rozum vám říkal, že to není právě nejlepší nápad, ale to nutkání bylo silnější než slabý hlásek faktů). Zde je nutné zdůraznit-individuálnost zpracování, ke kterému dochází na základě předchozích zkušeností i dědičných aspektů, proto závěr zpracování téhož podnětu může být u různých osob velmi odlišný. V důsledku těchto skutečností potom jednáme se svým okolím, prožíváme mezilidské interakce, řešíme (nebo neřešíme) potíže, vylepšujeme nebo nevylepšujeme své možnosti, zkrátka jednáme a prožíváme. Vzpomeňte si na jednu z mnoha situací, kdy jste si předsevzali, že až taková situace nastane příště, že se určitě zachováte jinak a přesto najednou s údivem sledujete, jak zase opakujete stejný vzorec chování (vzorec, který jste sami označili za nežádoucí).  Možná se vám to stalo nesčetněkrát – uvízli jste v bludném kruhu. Každý máme svoje bludné kruhy, mohou se týkat jakékoliv oblasti našeho života (práce, vztahů, nemožnosti využít svých maximálních schopností, vnitřní tenze (strachu nebo nespokojenosti. Vzhledem k tomu, že vše se neustále mění, dostává se nám nových, dalších podnětů, mohou se primární bludné kruhy začít patologicky řetězit a vytvářet ještě větší chaos (zmatek) a tím negativně ovlivňovat náš každodenní život i zdravotní stav, to co se dlouho děje na psychické rovině se může začít radikálně manifestovat na těle – vznikem fyzické nemoci, která je již nepřehlédnutelná a ukazuje na odiv celému světu to, co jsme se snažili udržet pod pokličkou. Psychické faktory jsou součástí každé nemoci – akutní, chronické nebo manifestující duševními, tělesnými nebo sociálními problémy.

Tedy trápí-li vás nemoc, duševní, tělesné nebo sociální problémy (zejména ve vztazích a komunikaci) nebo na sobě chcete něco vylepšit (dosahovat lepších výsledků, plně využívat svůj potenciál), necítíte-li se se svým životem spokojení, pro vás je tu tato jedinečná terapie. Někomu může lépe vyhovovat individuální sezení, jinému zase spíše jeho skupinová varianta, kde často bývá efekt podpořen silou skupiny.  Můžete za doprovodu terapeuta prozkoumat jednotlivé složky vašeho podvědomí, hledat impulzy, které v minulosti nebyly správným způsobem zpracovány a společně je novým, užitečným způsobem přepracovat tak, aby vymizely vaše bludné kruhy a otevřely se před vámi dveře ke svobodnému rozhodování ve vašich životních záležitostech. Pojďte si tedy klást otázky a nacházet odpovědi ve své skutečné podstatě, zkoumat svůj svět, otevírat dveře pro svoje zájmy a potřeby. Dovolte si ze svých zkušeností vycházet jinak (nově) a užívejte si příjemné (nové) výsledky. Nechte svůj život rozkvést a žijte konečně naplno. Staňte se spokojenými, aktivními a odpovědnými pro život, nechte prostor tvůrčí síle a proměňte svoje předpoklady, buďte sami sebou…

Cílem terapie je správně zpracovat informace z minulosti, odhalit a deaktivovat primární patologický bludný kruh, tím zrušit moc i všech sekundárně vzniklých bludných kruhů, objevit skryté zdroje možností a připravit živnou půdu pro jejich maximální využití k vašemu osobnímu rozvoji a úspěchu. Dosáhnout optimálního zdraví, kde zdraví rozumíme jako rovnováhu toho co se děje uvnitř nás a okolo nás (přičemž není podstatný jen aspekt samotné rovnováhy, ale také vzájemné harmonie uvnitř a vně).