Já ve vztazích

Já ve vztazích

Dva dny, které vám změní život…

Otázky k tématu:

Kdo jsem? Jak spoluutvářet spokojené, láskyplné vztahy? (partnerské, přátelské, pracovní). Jak naplňovat láskyplné vztahy? Jak spoluutvářet a udržovat bezpečné prostředí pro vznik a růst spokojených vztahů? Jak otevřít své srdce? Jak pozitivně proměnit osobní, pracovní a milostné vztahy? Jak ve vztazích otevřeně komunikovat?

Více k tématu:
Vztahy mohou být zdrojem hluboké radosti stejně jako bolesti, útěchy stejně jako konfliktů, spokojenosti stejně jako utrpení… Nejvíce ze všeho si často stěžujeme na druhé, což vychází z našich negativních a nezdravých nastavení uložených v našem podvědomí. Tyto skutečnosti potom pokládají základy našich vztahů. Nejen v rodině, s partnerem, přáteli, ale lidmi vůbec…

Intro a retrospektivní terapie přichází s revolučními vhledy a nástroji, které působí přímo u zdroje a vylepšuje naši schopnost vztahy utvářet a udržovat (pečovat o ně).  Každý z nás je součástí systému vztahů, spoluutváří je, pečuje o ně, prožívá je. Ať už si přejete dosáhnout hlubšího porozumění s partnerem, přesvědčit spolupracovníky nebo vedení, že právě váš návrh je nejlepší, vychovávat své děti, nebo vysvětlit prodavači, co potřebujete, je nutné začít od sebe… Stav naší spokojenosti zahrnuje síť zdravých, plnohodnotných vztahů, utvářených zejména na základech důvěry. V harmonickém spojení s ostatními můžeme plnohodnotněji prožívat svůj život a svým působením přispívat k pozitivním změnám v síti širokých vazeb. Měníme-li se my, mění se svět kolem nás, mění se naše vzájemná mezilidská interakce.  Vše je možné jen ve směru od nás, z našeho vyladěného středu…