Konstruktivní komunikace

Konstruktivní komunikace

(partnerská, rodinná, profesní a každodenní komunikace)

Dva dny, které vám změní život…

Otázky k tématu:
Proč lidé komunikují? Jak komunikovat? Jak nespoluutvářet komunikační chaos? Jak utvářet prostředí pro bezpečnou komunikaci? Je důležité jen co, nebo také jak to říkáme? Jak svobodně vyjadřovat myšlenky? Jak se vyjadřovat, abychom byli pochopeni? Jak naslouchat a komunikovat s porozuměním? Jak vstupovat do hovoru bez předpojatosti a otevřeně? Jak nejen slyšet, ale naslouchat? Jak klást otázky, abychom pochopili? Co prozrazuje neverbální komunikace?

Více k tématu:
Komunikace je jedním z prostředků pro sdílení. Sdílení je proces, který se děje, ať už si ho uvědomujeme nebo ne. Díky sdílení měníme svět okolo nás, my jsme ti, na kterých záleží, jestli našimi verbálními i neverbálními sděleními posouváme sebe a ostatní vpřed nebo vzad. Slova provázejí celý náš život. Nasloucháme, vyjadřujeme myšlenky, přikládáme slovům význam… Ze slov utváříme věty, vytváříme příběhy… Co a jak vyjadřujeme, nám život zjednodušuje, nebo komplikuje. Jak často nejste pochopeni? Jak často je nesnadné porozumět světu druhých?

Pojďme se společně obrátit do minulosti k základům našich způsobů komunikace. Ne jako zajatci minulosti ani její oběti, ale aby mohly některé skutečnosti vyplout na povrch a změnit se, objevit se v kontextu cesty vpřed, nikoliv při ohlížení nazpátek.

Nový způsob vyjadřování se, vztahování se k sobě a druhým, svobodné vyjadřování myšlenek a úmyslů vám přinese možnost budovat kvalitní, spokojené a inspirativní mezilidské vztahy, prožívat kvalitní vazby.