Bc. Martina Francová

Bc. Martina Francová

Vystudovala PVSPS (absolutorium 2000)
Soukromá praxe (od roku 2002)
Sebezkušenostní výcvik v systemické terapii (Hermés Group, Praha)
Výcvik psychosomatika (Ing. Vojtěch Lust, Praha)
Výcvik konverzačná hypnóza (Albisa, Kežmarok, SK)
Výcvik hypnoterapie (PhDr. Jiří Zíka)

Obory mého zájmu:
Hypnóza a výzkum transových jevů
Výzkum specifické práce se skupinou a jejího potenciálu
Autorka konceptu intro a retrospektivní terapie
Vztahy (partnerské, osobní a pracovní)
Komunikace (partnerská, rodičovská, osobní, pracovní)
Systemická terapie
Hypnoterapie
Intro a retrospektivní terapie
Koučování, supervize, vzdělávání
Partnerská terapie, včetně mediace
Rodičovská terapie (vzájemná interakce rodič-dítě, dítě-rodič), včetně mediace
Rodinná terapie, včetně mediace
Závislosti a možnosti jejich řešení
Psychosomatika
Terapie zdraví
Terapie směřující ke zlepšení výkonu (sportovci, vedoucí pracovníci, podnikatelé…)
Sebezkušenostní, zážitkové terapeutické víkendy (mají v sobě obrovský potenciál pro realizaci a udržení žádoucích změn)

Terapie učení a jeho využitelnosti (studenti, každý, kdo se potřebuje rychle a kvalitně něco naučit, dobře a rychle si naučené vybavovat a využít to v praxi)
Propagace celostního přístupu v medicíně