Partnerské konstelace

Partnerské konstelace

(pro jednotlivce i partnerské páry)

Dva dny, které vám změní život…

Otázky k tématu:
Proč se zamilujeme právě do toho, kdo o nás vůbec nestojí? Proč jeden miluje víc než druhý? Proč nemůžeme zůstat zamilovaní navždy? Proč se ve vztahu můžeme cítit osamělí? Proč máme tendenci stále spoluutvářet neuspokojivé vztahy? Jak může být všechno jinak? Jak utvořit a udržet spokojený vztah? Jak vybudovat vztah ve vzájemné úctě? Jak pracovat na utváření bezpečného prostoru pro vyjadřování myšlenek a přání partnerů? Jak komunikovat bez obav a svobodně? Jak se po všechna léta vzájemně inspirovat? Jak prožívat vztah ve vzájemné úctě?

Více k tématu:
Zažít spokojený vztah s partnerem, který je pro nás životní oporou vyvěrající z opory naší, je to co nás naplňuje a zároveň přesahuje… Proč mají to štěstí jen někteří z nás? Proč někdy ztrácíme to, co jsme léta budovali? Nebo nenacházíme to, po čem toužíme? Jaký je vliv rodičovské lásky na vztah, který žijeme nebo hledáme teď? Jak nás ovlivňuje její nedostatek v raném věku? Jak to ovlivnilo náš vývoj „myslící” mozkové kůry a „cítícího” limbického systému? Jak nás ovlivnil vzájemný vztah našich rodičů? Hleděli vám vaši rodiče do očí s vřelostí a láskou? Žili vaši rodiče ve vzájemné úctě a lásce? To všechno má vliv na vaše zpracování emocí a pocitů dnes…

Láska nejsou jen slova, ale citový, citlivý projev, hledět na partnera s láskou, aby pochopil, co mu tím sdělujeme, chránit partnera, vzájemně spolupracovat, naplňovat vaše společné dny úctou, láskou, prožívat intimitu… Pokud to nebudete dělat, žádná slova nepomohou… Láska není nějaká subjektivní představa, ale skutečný jev vyvěrající z procesu. Rozhoduje o tom, jak myslíme, cítíme, vnímáme, prožíváme a jednáme… Nedostatek lásky zejména v raném věku snižuje naši životaschopnost, snižuje naše šance vytvořit harmonický partnerský vztah, může být příčinou nemocí, brání naší spokojenosti. Sekundární obranné strategie, jako jsou kouření, pití alkoholu, přejídání, odmítání jídla nebo užívání drog, jsou jen projevy, kterými potlačujeme naši deprivaci způsobenou nedostatkem lásky. Lze tvrdit, že láska v raném věku, láskyplná péče ze strany rodičů rozhoduje o naší schopnosti lásku dávat i přijímat.

Připravte se na plavbu neprobádanými vodami, na dobrodružnou cestu do svého podvědomí, kde můžete dát volný průchod všemu, co vás obtěžuje dnes a přepracovat jeho obsah novým způsobem. Tím naplníte svůj život spokojeností, otevřeností k utváření partnerského vztahu, láskou…